От 20 септември, сряда, се въвежда временна организация на участъци по ул.„Константин Бозвелиев“ в Казанлък. Със затваряне на двете пътни платна, в зависимост от етапа на строително-монтажните дейности по ВиК мрежата, за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства движението за ППС ще бъде спряно, както следва:
- В участъка от кръстовището с ул.„Княз Мирски“ до кръстовището с ул.„Емануил Манолов“.
Въвежда се временен режим на движение на ППС по обходните булеварди и улици: бул.„Никола Петков“, ул.„19-ти февруари“, ул.„Генерал Радецки“ към съществуващата улична мрежа в Казанлък.
Промените в движението се налагат във връзка с изпълнението на проект на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора по реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в Казанлък и ще важат от 8 часа на 20 септември, сряда до 17 часа на 27 септември, сряда, включително.