Във връзка с проект на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора за временна организация и безопасност на движението при реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на град Казанлък, от 29 юли 2022 г. се въвежда временна организация на движението чрез забрана за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства на ул.„Москва“ както следва:- в участъка от кръстовището с ул.„Кайнарджа“ до кръстовището с ул.„Съединение“ движението на МПС ще бъде спряно в двете посоки.

Въвежда се временен режим на движение на МПС-та по обходните улици: ул.„Цар Освободител“, ул.„Александър Стамболийски“, ул.„ Кайнарджа“, ул.„Съединение“ към съществуващата улична мрежа в гр. Казанлък

Временната организация на движението за МПС в посочения район ще важи от 08:00часа на 29.07.2022г. до 17:00 часа на 20.08.2022г., включително.