Важно уточнение за металните гаражи  от Община Казанлък По повод статия в местна медия, публикувана вчера в интернет варианта на медията, след приключване на поредното, 7-мо заседание на Общинския съвет в Казанлък и във връзка с приемането от съветниците на новата Наредба №4, която регламентирареда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на
територията на град Казанлък, в която се твърди следното:
„Над 2000 гаражи около блокове, поставени в зелени площи или директновърху паркинги ще бъдат отстранени. Галина Стоянова потвърди пред общинските съветници, че с новата Наредба №4, която регламентира реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на
територията на град Казанлък ще бъдат премахнати гаражите.“
От общинска администрация информират, че подобни мерки в новата наредба
не са предвидени и кметът на Община Казанлък Галина Стоянова не е потвърждавала подобна информация. Наредбата има за цел да наложи забрана за ограждането на паркоместа и монтиране на гаражни клетки и приспособления за паркиране на ППС по улиците, тротоарите имеждублоковите пространства, без разрешение на Общината.
Тази наредба не третира реда за поставянето на гаражни клетки и съоръжения, нито
предвижда премахването им.

Ето и пълният текст на казаното от кмета на Община Казанлък:
Галина Стоянова: „Тази наредба първо трябва да установи ред в паркирането. Това е началото на създаването на ред и с ламаринените гаражи, които създават неугледност и хаос. Всеки един, който има такава
гаражна клетка и е заинтересован тя да си остане там, където я е поставил, първата крачка наистина ще бъде с установяване на законните и незаконните гаражни клетки. Има гаражни клетки, които са поставени с
договори на оказаните от Главния архитект места за поставяне на такива съоръжения и други, които са поставени и продължават да са поставяни самоволно и трети, които са поставени отдавна и не се плащат по
договорите, които са сключени за тези гаражни клетки.“

В този цитат никъде не се потвърждава информацията, че предстои премахването на гаражни клетки. Посочва се: „Това е началото на създаването на ред и с ламаринените гаражи.“
В публикацията е написано още: „Според Чл. 3 Ал. 1 т. 5 от новата наредба приета от общинския съвет би трябвало да се премахнат хиляди поставени гаражи в Казанлък......“
В публикацията е написано още: „Според Чл. 3 Ал. 1 т. 5 от новата наредба приета от общинския съвет би трябвало да се премахнат хиляди поставени гаражи в Казанлък, потвърди съветникът Цветан Шиков.“Прилагаме точен цитат на думите на г-н Шиков:

„Забранява се ограждането на паркоместа и монтиране на гаражни клетки и приспособления за паркиране на пътни превозни средства по улиците,тротоарите и междублоковите пространства без разрешение на Общината. Това, уважаема госпожо Стоянова ЗА МЕН означава началото на премахването на металните контейнери.


Прилагаме и пълният текст на Чл.3 Ал.1 т.5 от наредбата:

Забранява се ограждането на паркоместа и монтиране на гаражни клетки и
приспособления за паркиране на ППС по улиците, тротоарите и
междублоковите пространства без разрешение на Общината.

Пресцентър Община Казанлък