В Казанлък бе открит Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, който е първият от този вид за Югоизточна България. Центърът представлява нов вид социална услуга, насочена към възрастните хора, нуждаещи се от специални грижи, заради спецификата на заболяването.
Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална среда за възрастните хора с увреждания, както и подкрепа за техните семейства. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Началото на проекта е дадено на 4 февруари 2019 г. и предстои да бъде завършен на 4 февруари 2021 г. Общата стойност на проекта е 586 890 лв., от които 533 163 лв. безвъзмездна финансова помощ и 33 727 съфинансиране на Община Казанлък.
За осъществяване на този проект е ползвана стара сграда, в района на Дома за възрастни хора с деменция „Димитър Папазов“. Сградата е реконструирана, обновена, осъвременена. В нея са обособени отделни стаи с легла и санитарен възел, столова, салон за комуникации и провеждане на занимания, зала, оборудвана с уреди и приспособления за физически упражнения, стаи за персонала, кабинет, приемна и др. Предстои дооборудване и на втория етаж, както и с други уреди и приспособления, необходими за нормалното функциониране на Дневния център. Към Дневния център е уредено и вътрешно парково пространство.
„Центърът ще има стойност, когато е изпълнен със съдържание“, каза при откриването му кметът на община Казанлък Галина Стоянова. Тя добави още, че Дневният център и дирекция „Социално подпомагане“ могат винаги да разчитат на подкрепа.
На откриването присъстваха още представители на Областната управа – Ст. Загора, общински съветници и представители на ръководството на община Казанлък, Гинка Щерева, омбудсман на община Казанлък, Даниела Русева, директор на Дирекция „Социално подпомагане“, директори на социални домове в Казанлък, изпълнители на проекта, медии и гости.