Среща за превенцията на наркоманията ще се проведе в Младежкия дом Открита среща на родители със специалист психолог ще се състои на 17 ноември от 17 часа в конферентната зала на Младежкия дом в Казанлък. Тя се организира от Местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни (МКБППМН).
На нея ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с проблемите в тийнейджърската възраст и опасностите, които крие употребата на психоактивни вещества. Лектор е психологът към МКБППМН Боряна Стефанова, с която родителите и всички заинтересовани ще имат възможност да разговарят по теми, свързани със съзряването, общуването, употребата и злоупотребата с наркотици.
Срещата се организира със съдействието на Община Казанлък. До момента не е организирано подобно събитие с насоченост към родители. За по-старото поколение, темата е непозната, до момента, когато им се наложи да се сблъскат с нея. Идеята на тази среща е родителите да научат методи, модели и примери как да се справят с проблемни тийнейджъри, както и да получат повече информация към кого да се обърнат за консултация относно възпитанието на децата си.