Одобрени са две проектни предложения за енергийно обновяване на публични сгради в Казанлък - за сградата на Общината и това за сградата на Военен отдел!
Договорите ще подпише кметът на общината в идната седмица.