Приключи вторият етап по обновяване сградата на Детската академия за таланти в казанлъшкото село Розово.

Завърши изпълнението на вътрешния ремонт на сградата на Детската академия за развитие на таланти в село Розово. В рамките на три месеца бяха извършени цялостен ремонт на помещенията, ремонт на санитарни възли, изграждане на достъпна среда за хора с увреждания, цялостна ел. инсталация с монтаж на ново LED осветление, външна канализация с нова изгребна септична яма.

През миналата година бе реализиран първият етап на проекта - ремонт на покрива на старата сграда на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий“ в селото, саниране, топлоизолация на фасадата, подмяна на дограмата и мълниезащитна инсталация.


Вторият етап е част от проекта, одобрен по „Красива България” - „Подобряване на социалната инфраструктура”. Стойността на проекта за втория етап е 228 714 лв. с ДДС, с финансиране от „Красива България“ в размер на 68 614 лв. с ДДС и съфинансиране от Община Казанлък в размер на 160 100 лв. с ДДС (70% от общия бюджет), което Общински съвет – Казанлък одобри през 2020 година.

Предстои Община Казанлък да намери финансиране на следващите дейности – отоплителна инсталация, горивно стопанство и ремонт на приземния етаж.

Желанието на общинското ръководство е да превърне старото училище в Розово в модерен център за изкуства, наука и спорт за деца от цялата страна.