Още едно електрокамионче за чистотата в Казанлък

Още едно електрокамионче ще бъде закупено за дейностите по почистването в Казанлък, ако местният парламент одобри предложението на Общинска администрация. Решението предстои да се вземе на последното, 58-о, заседание за мандат 2015-2019 година на Общински съвет-Казанлък.

За целта Община Казанлък ще кандидатства с проект към Националния доверителен екофонд до 2 декември 2019 година. При одобрение, ще получи 20 000 лева безвъзмездна финансова помощ за изцяло електрическо превозно средство категория L7е. До пазарната стойност на електромобила, която е в рамките на 74 000 лева, Общината трябва да осигури още 54 000 лева плюс 2700 лева за такси за регистрация и осигуровки „Гражданска отговорност” и „Каско”. Според направеното предложение, средствата по съфинансирането на покупката ще бъдат от общинския бюджет за 2020 година.

Това е вторият електромобил, който Община Казанлък има намерение да ползва в работата по почистване, събиране и извозване на листа, инвентар, отпадъци и други дейности по третиране на зелените площи. Предвижда се с него да бъде заменен един от използваните в момента автомобили на Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата”.