До 21 януари тази година е срокът, в който желаещите да кандидатстват за длъжността Началник отдел „Инвестиционни проекти с външно финансиране“ в Община Казанлък могат да го направят. Условията, на които трябва да отговарят са публикувани в сайта на Община Казанлък, в опция „Кариери“.
Едно от изискванията е кандидатът да е с инженерен профил в областта на строителството и да има минимум 4 години професионален опит. Освен нужните документи, кандидатстването става и с концепция за работата на отдела и интервю. Одобреният ще е с ранг на държавен служител и месечна заплата от 850 лева.
Сред задълженията му ще е ръководството и координацията на целия процес по изпълнение и отчитане на инфраструктурни проекти, финансирани от оперативните програми на ЕС и други външни източници на финансиране.