Проект ,,Внедряване на мерки за енергийна ефективност и текущ ремонт в "Блок Б" на ОУ "Д-р Петър Берон" в с. Шейново, спечели Община Казанлък. Финансирането на дейностите по обновяване на училищната сграда ще бъде по Проект ,,Красива България“ - 2016 г. и е на обща стойност 244 442 лв., от които 144 465 лв.са съфинансиране от общинския бюджет.
Заложените дейности, които трябва да бъдат изпълнени до края на 2016 г., са основен вътрешен ремонт на блок ,,Б“ на училището, енергийна ефективност чрез ремонт на покрив, подмяна на дограма и осветителни тела, ремонт на санитарни помещения, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.
Това е поредното училище от общинската образователна инфраструктура, където значително ще бъдат подобрени условията на обучение.