С 12 412 лв. ще бъде подменена дограмата на Школата по изкуствата "Емануил Манолов" в Казанлък, изкърпена и боядисана западната фасада на сградата, съобщи Теодора Иванова, зам. председател на НЧ "Искра- 1860". Средствата са от спечелен проект на читалището за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Школа по изкуствата „Емануил Манолов” и е е одобрен за безвъзмездно целево финансиране по програма „EVN за България 2016”.

Безвъзмездното целево финансиране, което ще бъде предоставено от „ЕВН България” ЕАД е в размер на 11 059лв. Срокът за изпълнение на строително- ремонтните дейности е 20.09.2016г. При реализирането на проекта, учениците в Школата ще преминат и обучение за важността от прилагането на мерките за енергийна ефективност.

В Школата по изкуствата „Емануил Манолов” се обучават 211 ученици на възраст от 6 до 18 години, в класовете по пиано, акордеон, синтезатор, солфеж, английски език, вокално майсторство. През изминалия творчески сезон учениците са завоювали над 50 призови награди от национални и международни фестивали. В края на тази година предстои да бъде отбелязана 60 годишнината от основаването на Школата.

От EVN уточняват, че общо 77 кандидатури са били подадени за финансиране от програмата на дружеството за проекти с дълготраен положителен ефект за хората и природата

Четири от тях са проекта достигнали последния кръг и са били одобрени за финансиране по програмата „ЕVN за България“ за 2016 г., която компанията стартира в началото на годината. Сред тях са:
• смяна на дограма и нова електрическа инсталация в Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания в гр. Пловдив, изпълнител: сдружение „Паралелен свят“.
• фотоволтаична система и пиезопътека в горско училище в гр. Смолян, изпълнител: местно сдружение „Fun in the Mountain“
• ремонт на фасада, нова дограма и боядисване на сградата на Школа по изкуствата „Емануил Манолов“ в гр. Казанлък, изпълнител: Народно читалище „Искра 1860“.
• смяна на осветление в детско отделение на МБАЛ „Пловдив", изпълнител: неформална група от физически лица „Добротворци.