Нови възможности за работа в Общината Нови свободни позиции с подбор чрез документи, са обявени със заповед на кмета Галина Стоянова за общинската адмиинстрация и нейните звена в Казанлък.
Новите позицици са основно за хора със средно образование, посочено като минимум и са свързани с разширяване функциите на някои общински звена. До 7-ми март желаещите да кандидатстват за позициите специалист “Контрол на битови отпадъци“ към Звено: “Екологичен контрол” при Община Казанлък и за технически сътрудник-инкасатор-касиер кратковременно паркиране, към Звено: “Паркинги и кратковременно паркиране” трябва да подадат документи. Одобрените ще бъдат назначени на трудов договор, със 6 месечен срок на изпитване. Свободните позиции са обявени в Бюрото по труда.
Освен тези позиции, общината в Казанлък е обявила и конкурс за директор на общинския театър „ Любомир Кабакчиев“, след като стана ясно, че настоящият му директор е с договор до конкурс. За поста се търсят кандидати с опит от поне 5 години в сферата, хуманитарно, стопанско или в сферата на изкуството образование. Важно условие е опит и работа по проекти. Концепциите на кандидатите се подават до края на работния ден на 12 март тази година.
Отделно от свободните месата за общинската администрация, в Бюрото по труда има обявени още 240 свободни работни места. Повечето от тях са за завършили средно образование или минимум 8-ми клас и професионална квалификация.
В края на тази седмица в района на Казанлък има свободни работни места за медицински кадри, осонвно медицински сестри и рехабилитатори, учители по история и география, икономика, главни счетоводители, инженер химици, химик- технолози, оперативни счетоводители, офис сътрудници, служители в погребално бюро, оператори въвеждане на данни, продавачи, магазинери, готвачи, склададжии, текстилни работници, охранители, общи работници.