Нново баскетболно табло имат вече децата и младежите от Казанлък, които живеят в района южно от ЛХМ „Чудомир“.

По инициатива на Община Казанлък, съществуващата вече а спортна площадка в междублоковото пространство, бе поставено ново баскетболно табло.

Зарадвани с неочаквания подарък, децата и младежите пожелаха сами да си очертаят баскетболното игрище. На свой ред Община Казанлък ще им осигури необходимата боя. Така с общи усилия ще има още едно място за спорт и игри.