Нова организация на работа на COVID кабинет в ДКЦ „Поликлиника“, Казанлък От утре, 2 декември, 2020 г., в ДКЦ „Поликлиника“, Казанлък ще работи по график кабинет за пробонабиране на материал за PSR изследване за коронавирус.
Кабинетът се намира от южната страна на поликлиниката. С цел спазване на противоепидемичните мерки и избягване струпването на големи групи хора, е създадена нова организация за работа на кабинета.
Насочените пациенти от личния лекар със зелен талон ще бъдат тествани в кабинета от 14.00 до 17.00 часа, с предварително запазен час, който се получава на тел. 0431 5 12 32.
Записаните пациенти попълват декларация, предоставена от работещия лаборант в кабинета, преди извършване на тестването.
Самонасочилите се пациенти, които нямат направления или не са здравноосигурени, ще бъдат тествани в кабинета от 17.00 до 17.30 часа.
Получаване на резултатите от бързия антигенен тест ще се осъществява в рамките на 45 минути от вземане на пробата.
При положителен антигенен тест на пациента се взима проба за PSR-тест. При позитивен PSR, РЗИ уведомяват на посочения в декларацията телефон.