Наплив от мераклии за юристи в Общината

Шестима са допуснатите до интервю кандидати за длъжността Юрисконсулт в общинския отдел „Правно-нормативен“ и Човешки ресулси“ на общинската администрация в Казанлък. Това са Магдалена Кръстева Иванова, Петя Стоянова Мирева, Станислав Любомиров Пращаков, Красимира Иванова Тотева, Детелина Колева Кавръкова и Стоянка Атанасова Ковачева.

Допуснатите са представили необходимите документи и отговарят на предварително зададените по конкурс условия. Те ще решават тест на база познанията им по Гражданско процесуален кодекс, Административно процесуален кодекс, Кодекс на труда, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за общинската собственост, Закон за устройство на територията. С допуснатите кандидати ще се проведе и интервю.
Началото на своеобразния изпит е утре от 10 часа в зала 6 на Община Казанлък.
Късметлията след конкурса ще е само един.