Над 80 000 растения засади Община Казанлък за последните три години в града и населените места в общината. За периода 2012 – 2015 г. визията на парковете и на много места в общината бе изцяло обновена с над 30 000 декоративни храста, повече от 44 000 рози и над 12 500 широколистни и иглолистни дървета.

„Облагородяването на градската среда и подобряването на околната среда са сред приоритетите на Община Казанлък. Грижата за природата е задължение на всички нас. Нашите действия сега ще определят бъдещето ни. Засаждането на дървета символизира надеждата и непрекъснатостта на живота. Трябва да живеем в хармонията със заобикалящата ни среда и да се грижим за нея”, заяви кметът на Казанлък Галина Стоянова.

През 2013 г. на различни тревни площи бяха засадени близо 6000 декоративни храста, около 4000 рози и 150 широколистни и иглолистни дървета. Година по-късно почти 4000 декоративни храста, 7000 рози и над 10 000 дървета допълниха флората на Казанлък. Голяма част от дървесните видове бяха разположени в парк „Тюлбето”. През 2014 г. засаждането на нови растителни видове продължи с над 7000 декоративни храста, 4000 рози и 35 широколистни и иглолистни дървета.

От началото на тази година облагородяването на Община Казанлък продължава с още по-голям размах. Парковете и градините са обновени с нови близо 25 000 рози, над 10 000 насаждения декоративни храсти и почти 100 дървета.


За последните три години в двата емблематични за казанлъчани парка – „Тюлбето” и „Розариум”, има засадени близо 10 000 нови растителни вида. В парк „Розариум” са разположени 555 декоративни храста, над 4200 рози и почти 330 широколистни и иглолистни дървета. В парк „Тюлбето” флората се допълва с 2400 декоративни храста, 110 рози и близо 2000 дървета.

В двата парка голяма част от засадената растителност е по проекта на Община Казанлък за рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих, каквито са „Розариум“ и „Тюлбето“.

Дейностите по засаждането на дървесните видове, декоративните храсти и цветята са извършени от Общинското предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“.