Пред казанлъчани кметът Галина Стоянова отчете изпълнението на Програмата за управление на община Казанлък за периода 2011 – 2015 година. В рамките на представянето на отчета кметът поясни, че тя и екипът й са наваксали много от пропуснатите ползи за община Казанлък, независимо от последствията от грешни решения в миналото и липсата на свободен финансов ресурс, поради наследени стари задължения. Утроен е бюджетът на община Казанлък със спечелените европейски проекти. Над 109 милиона лева безвъзмездни европейски средства са вложени за изпълнението им. От много години насам е засвидетелствана заинтересованост и е проведена последователна политика по отношение грижата към децата, възрастните, социално слабите, младежите. Реконструирани са 159 улици, общо около 330 хиляди кв. метра в Казанлък и населените места. Извършена е цялостна реконструкция на 7 училища и 8 детски заведения. Изградена е нова сграда на Пожарната. Обновена е болницата, модернизирана е Пречиствателна станция, изградени са нова Претоварна станция и социални центрове. За четири години в мандата на кмета Стоянова е постигната и най-ниската безработица в общината – 4,9 %. В периода 2011 – 2015 година в Казанлък са реконструирани три нови тракийски гробници, тракийски експонати от ИМ „Искра“ участваха в мащабната изложба на тракийско наследство в Лувъра, открит бе и Музей на фотографията, в процес на строеж е и Музеят на розата, Казанлък е определен за център на нов туристически регион - Долината на розите, градът е част Културния календар на света, а туризмът– обединяваща кауза. Кметът подчерта, че над 90 процента от целите поставени в Програмата са изпълнени за мандата. Стоянова поясни ролята в това изпълнение на екипа на Общинска администрация, на ОбС, в партньорство с кметовете на населени места, с държавните институции, с политическите партии, с културните институти, с неправителствените организации, със синдикалистите, с жителите на общината.
За четирите години на управление на екипа на кмета Галина Стоянова народният представител Нено Влайков, който присъства на представянето на отчета, каза, че в лицето на Галина Стоянова Казанлък е намерил своя стопанин. Според председателя на ОбС Николай Златанов, Казанлък е едно изключително място за живеене и то благодарение на упоритата работа на екипа на Галина Стоянова. За приноса на екипа на Стоянова говори
кметът на община Павел Баня - Станимир Радевски.
Председателят на ОбС на Стара Загора Емил Христов определи стила на управление на кметът Стоянова като почтен и интелигентен.