Община Казанлък е обявила обществена поръчка за доставка на цветя,разсади и декоративна и храстова растителност за нуждите на пролетното и есенно зацветяване в централните представителни части на Казанлък, както и за някои от предстоящите за облагородяване зелени площи и междублокови пространства. Стойността на обявената поръчка е за 155 хиляди и 500 лева без ДДС, или за общо за 186 хиляди и 600 лева, става ясно от публикувана на сайта на Общината информация.
Сумите, които Община Казанлък ще плати за период от 24 месеца, от датата на сключване на договора със спечелилия или спечелилите обществената поръчка. Заданието е обявено на 26 февруари и до края на март ще се приемат офертите на желаещите да продават живи цветя, храсти и декоративна растителност за казанлъшкото разкрасяване. Според условията на поръчката, може да се кандидатства за всяка от двете обособени позиции.


Само за закупуването и засаждането на живи цветя в Казанлък са предвидени 74 хиляди и 600 лева, без ДДС, пак за период от 2 години.
Подадените от участниците в общетствена поръчка оферти ще се оценяват по обявени критерии.
Самите оферти с бизнес –предложенията на участниците в обществената поръчка, ще бъдат отворени на 30 март в 9,30 часа в Община Казанлък.