Изграждат  нов център за деца с увреждания Министерството на здравеопазването ще изгради в Казанлък „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи“, съобщават от Община Казанлък.

Върху общински терен в североизточната част на ж.к.“Изток“ (под блок 39) по задание на здравното министерство ще бъдат изградени 2 обекта за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, които имат нужда от постоянни медицински грижи. Капацитетът на центъра е 8 места, сграда А и сграда Б.