Няма да има напълно затворени и неработещи детски градини и ясли на територията на община Казанлък през летния сезон, с изключение на тези, в които ще се извършват дейности по проект за газифициране и енергийна ефективност.Това са общо 5 детски заведения – ясли и градини, уточни зам. кметът Лилия Цонкова за сайта zakazanlak.bg

При тях ремонтните дейности по газифицирането и енергийната ефективност се очаква да започнат до края на юни, като в момента текат процедури за избор на изпълнител.
В тези заведения децата ще бъдат временно преместени в други. Предварителните планове на Общината са в рамките на 40 дни ремонтите в тези пет общински обекта да приключат, допълни зам. кметът Цонкова. Тя уточни, че това са детска ясла „ Пролет“ и детска ясла „Детелина“, детските градини „Слънчице“, „Звънче“ и „Юрий Гагарин“.
На територията на тези пет заведения практически няма да е възможно да се извършват каквито и да е занимания с децата, докато трае ремонът.
Във всички останали детски градини и ясли, където ще се извършват частични ремонтни дейности, децата ще бъдат събирани в сборни групи и премествани от един сектор на забавачницаат в друг, но няма да бъдат затваряни напълно самите детски заведения.

На 18 август 2015 г. бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Казанлък и Министерството на енергетиката за изпълнението на проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема БГ 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“.
Проектът е на обща стойност 653 180,04 лв.
Основната му цел е да се подобри допълнително енергийната ефективност на 5-те детски заведения, чрез подмяна на отоплителните им инсталации, горивната база и газификацията им. От реализацията на посочените дейности пряко ще се възползват 684 деца на възраст от 1 до 6 години, посещаващи детските заведения, 136 души персонал, работещ в тях, както и техните семейства.