Последователи на древното познание за българите се срещат в Казанлък


Форум за древното познание и сила на българите ще се проведе в Казанлък през втораат половина на април, съобщиха от фондация Видей, организатор на събитието. Фестивалът се провежда за пети пореден път.
Домакин на проявите в Казанлък ще е ДК „Арсенал“ .

По време на форума, който ще е в дните от 12-ти до 15 април включително, среща ще си дадат видни българсик учени- езотерици, изследователи на богомолиското движение у нас, писатели – футуристи, филолози, етнографи, астрономи, психолози. Сред тях са: видните изследователи на богомилското движение по света академик Христо Маджаров и Галя Маджарова, професор Христо Смоленов, Георги Мелихранов, астрологът Филип Филипов, певицата с най- мощния глас на планетата Смиляна Захариева, писателят Спас Мавров, тракологът професор Диана Гергова, професор Добрин Добрев и други.


Паралелно с дискусиите в Казанлък, на поляната край язовир Копринка в продължение на три дни ще се провеждат и различни упражнения по медитация и паневритмия и беседи на открито. Проявите ще са съпътствани с богата фолклорна програма и лагерен огън.
По време на тридневния събор на богомолите, в събота 14 април, на язовир Копринка ще бъде замесен и специален жив хляб по тракийски и прабългарски енергийни методи, със светена вода от различни светилища по земите на богомилите.


Сред темите, които ще се дискутират на форума на богомолите са: за влиянието на трите вълни на Бялото братство върху културата на човечеството, за пътя на душите и Новото време, печатът от пръстена на Боян Мага като проекция на енергийна вълна, за гетите и безсмъртието, за най- далечните хоризонти на древното познание, за българите кутригури и мястото им в Жлезата на времето, богомилското учение и древната езотерична доктрина, богомилската словесна доктрина, българските духовни водачи и и други.
С особен интерес се очаква лекцията на певицата Смиляна Захариева за лечебната сила на родопските чанове, изследването на етнографа Горан Стефанов за нестинарстовото и споделената практика на изследователя Диян Чан Ян за енергията на изцелението.
Лекциите в ДК „Арсенал“ са със свободен вход на посещения.

Богомилите са идейни последователи на учението на български свещеник, живял по време на царуването на цар Петър I (927 – 969), известен като Поп Богомил. Названието на богомилите идва именно от поп Богомил, но широко разпространение придобиват и названията на богомилите торбеши, както и бабуни – от предполагаемото място, където живял и проповядвал учението си поп Богомил – планината Бабуна.
Съвременните учени характеризират богомилството като дуалистично, антифеодално и реформаторско народно движение, възникнало в лоното на българската църква през Х век и бързо разпространено в българските земи – Мизия, Тракия и Македония, в бурните времена предшестващи византийското нашествие.