Жителите на Голямо Дряново избраха за кмет на селото Петьо Апостолов, след като гласуваха с бюлетини по време на Общото събрание в населеното място. Гласуването се проведе съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. За Апостолов гласа си дадоха 108 от общо 169 жители с постоянен и настоящ адрес в селото към днешна дата. След този вот Петьо Апостолов ще бъде предложен за назначаване на поста кметски наместник на Голямо Дряново.Това е неговият трети мандат като кмет на китното казанлъшко село.
В Голямо Дряново кандидатурите бяха две - на Миглена Петканова и Петьо Апостолов.

В края на миналата седмица кметът Галина Стоянова обяви, че дава възможност на жителите на Голямо Дряново и Горно Изворово сами да предложат за назначаване кметски наместник. Според Изборния кодекс, в населени места с по-малко от 350 жители не се провеждат избори за кмет, а кметът на Общината назначава кметски наместник. На 22 януари ще бъде проведено Общото събрание в Горно Изворово. Там кандидатурите си до крайния срок 13 януари подадоха трима души - Бойка Боянова, Васил Корцанов и Теодора Рабошева.