Училището в казанлъшкото село Розово напредва към крайната цел – да стане модерен детски център за изкуства, наука и спорт. По време на редовното заседание на Общинския съвет на 26 ноември, съветниците дадоха съгласието си Община Казанлък да кандидатства по Проект „Красива България“ с предложение за вътрешен ремонт на бившето училище в Розово, предвид превръщането й в Детска академия за развитие на таланти. Това е вторият етап от въвеждането на мерки за енергийна ефективност.

Първият етап е завършен, като е направен ремонт на покрива на сградата с топлоизолация и мълниеносна защита, подмяна на дограмата и минерална мазилка на цялата сграда.
Вторият етап от проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност предвижда вътрешно обновяване на сградата, подмяна на осветление, ВиК и силови инсталации.

Максималната обща стойност на бюджета на проектното предложение е 228 714 лв. В Бюджета на Община Казанлък за 2021 година ще бъдат предвидени разходи за съфинансиране на проекта в размер на 70% от стойността му или 160 100 лв. Ще бъдат предвидени и средства за осъществяване на авторски и строителен надзор, геодезическо заснемане, въвеждане в експлоатация и договори с експлоатационните дружества в размер на 6950 лв.

Автор на идеята за създаване на Детска академия за таланти е на бизнесмена Николай Спиров, проектът е на арх. Николай Николов, бивш главен архитект на община Казанлък, със съдействието на кмета на населеното място Венцислав Колев и на Община Казанлък.

Сградата на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" преди старта на ремонтните дейности

„Старото училище в Розово е построено през 1912 година, но в началото на 90-те години на негово място започна изграждането на нова сграда – сподели в началото на начинанието кметът на населеното място Венцислав Колев, който е кореняк розовец. – Моите лични спомени са, че от 1 до 6 клас учехме в едни временни постройки, докато вървеше строежът на новото училище. През 1997 година влязохме за първи път в новата сграда. За съжаление, 10 години по-късно, от 2007-а, в училището няма деца“. Затова младият мъж подкрепя идеята за създаване на академия за малки таланти, които да върнат към живот сградата, предназначена за просвета и духовност.

Преди време с общи усилия на розовци и с помощ от Общината, хората в селото възстановили част от северната страна на покрива, която била пропаднала и по време на дъжд се наводнявал втория етаж на зданието.

Превръщането на розовското училище, носещо името на светите братя Кирил и Методий, в съвременен център се прави с цел стимулиране на талантливите деца от Долината на розите и на техните връстници в страната.