Прокуратурата проверява притежатели на оръжие, срещу които има подадени жалби

Районна прокуратура–Стара Загора се самосезира и разпореди проверки за лица, притежаващи оръжие, срещу които има подавани жалби и сигнали в поделенията на полицията, информира Апелативна прокуратура - Пловдив

Районна прокуратура-Стара Загора се самосезира по реда на надзор за законност, защита на обществения ред и правата на гражданите във връзка с извършеното на 08.02.2023 г. в гр. София убийство при междусъседски конфликт, при което е било използвано законно притежавано огнестрелно оръжие – пистолет.

На основание чл.145 ал.1 т.2 от Закона за съдебната власт е разпоредено в Районна прокуратура–Стара Загора и Териториалните отделения към нея да се извършат проверки от служба „КОС“ при съответните полицейски управления на територията на областта. В хода на проверките ще се изискат сведения относно постъпили сигнали от началото на 2022 г. до настоящия момент срещу лица, законно притежаващи огнестрелни оръжия, за участие в конфликти от битов и междусъседски характер, при които е било демонстрирано притежаването или е било използвано такова оръжие, както и сигнали за нарушаване на обществения ред и за извършени престъпления от такива лица. При проверката следва да се установи и посочи броят на такива сигнали през периода и участвалите в нарушения на обществения ред и престъпления лица, предприемани ли са мерки по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и какви по вид.

Проверката трябва да се извърши в двумесечен срок.