„Eжегодното провеждане на избори не създава усещането на сигурност в бъдещето, води до инертност в упражняването на правото на избор с гласоподаването и твърде често немотивиран кредит на доверие към избирания. Това е един от изводите на обществения посредник на община Казанлък Гинка Щерева, в Годишния й доклад, който Общинският съвет на града трябва да разгледа и приеме.
Докладът отчита дейността на обществения посредник за миналата година. През 2015 се навършиха 7 години от създаването на институцията „обществен посредник“ в община Казанлък. Общината бе една от първите в страната, която избра свой защитник на обществените интереси на гражданите. Първият обществен посредник на Казанлък бе дългогодишният секретар на общинската администрация Катя Киликчиева. След нея на поста Общинският съвет на града избра представителят на групата Експерти за Казанлък Гинка Щерева.


Местните избори през миналата година са станали повод и основание общественият посредник на Казанлък да направи изводът, че „моделът на интегралната бюлетина с преференции тотално обърка представата и на не дотам ориентирания гражданин в многопартийното многообразие“, което е довело до „противопоставяне на лични очаквания и на реалните резултати от действията на хората, на които са делегирани правата да ни представляват.“
Изводите са дали категорично основание и мотив на обществения посредник за необходимостта да се посвещават ресурси и усилия за повишаване на правната култура на гражданите и на подрастващите. Гражданско общество без необходимото гражданско просвещение би било една утопия, пише в доклада си до общинските съветници Гинка Щерева. Като резултат от тези изводи през миналата година общественият посредник Гинка Щереева започна специална информационно- разяснителна кампания „Ти си значим!Гласувай!Твоят глас наистина е важен!“

В рамките на кампанията 322 ученици от община Казанлък,на прага на пълнолетието си, получиха писма-обръщения от Обществения посредник, приканващи ги към активно гражданство по обществено значими въпроси, запознавайки ги и с техните права и задължения като граждани на Републиката.


През изминалата година общественият посредник на Казанлък е спестил близо 11 хиляди лева от гласувания му бюджет, в общ размер на 29 хиляди лева.
От тях едва 396 лева са направените от Гинка Щерева през цялата 2015 година представителни разходи на институцията, която тя олицетворява. Най- много от тези предстяавителни средства, 240 лева са похарчени за цветя за различни поводи. Останалите пари са били за сувенири, билети за ученици и една представителна вечеря.
През изминалата година общественият посредник на Казанлък е работил по 186 преписки от граждани, посетили приемната му. Подадени са били и 210 жалби и сигнали. Над 200 граждани са посетили приемната на омбудсмана.
Въпросите, по които най- често е търсен и са поставяни пред обществения посредник са били свързани с различни проблеми в здравеопазването и социалните дейности- 27 броя, следвани от проблеми в трудовоправните отношения- 18 и такива, свързани с НОИ и НАП- 15 броя.
8 от подадените жалби и сигнали до омбудсмана на Община Казанлък са срещу действия или бездействия на общинската администрация. Други 9 са били за проблеми по устройство на територията