Рекламни тарифи за Местни избори '2023 в сайта zakazanlak.bg и

вестник "Трибуна Арсенал"

Тарифа
За предизборни публикации, свързани с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г., в сайта zakazanlak.bg:

1.    Банер позиция 1 –  размери 1170х142 -  100 лв./ден, 2500 лв./месец*;

2.    Рекламни публикации:

-    Рекламна публикация в рубрика „Слайд“ – 2500 лв./седмица;
-    Рекламна публикация в рубрика „Интервю“ – 2250 лв./седмица;
-    Рекламна публикация  в рубрика „Политика“ – 2250 лв./седмица;
-    Рекламна публикация в рубрика „Местни избори“ – 1750 лв./седмица.

3.    Пакетно обслужване за цялата кампания - 7000 лева.

Пакетът включва:
- 4 /четири/ публикации в рубрика „Слайд“ – всяка една за не по-малко от седмица;
- 4 /четири/ публикации в рубрика „Интервю” – всяка една за не по-малко от седмица;
- 4 /четири/ публикации в рубрика „Политика“ - всяка една за не по-малко от седмица;
- 4 /четири/ обяви за предстоящи събития в рубрика „ Местни избори” - - всяка една за не по-малко от седмица.

Забележка:
*Цените са за изработен от заявителя банер;
 
-    Всички цени са без включен ДДС;
-    Заплащането става по банков път, до 3 дни след получаване на проформа фактура;
-    Публикуването на материалите става след предварително заплащане;
-    Материалите се публикуват по реда на заявките.

В материалите в сайта www.zakazanlak.bg не се допускат лични обиди, клевети и призиви за нарушаване на законово установения конституционен ред.
Публикуваните материали се разпространяват и в поддържаната група на сайта във Фейсбук, както и в други социални групи.

Легенда на банер позициите в сайта zakazanlak.bg:
 

       

 
Изготвил: /П/
 Юлия Младенова
Главен редактор на в. „Трибуна Арсенал”


Одобрил: /П/
Изпълнителен директор на „Арсенал – 2000“ АД

Информация за сключени договори за отразяване в сайта zakazanlak.bg на предизборна кампания в 
Местни избори ‘2023:

I. Договор от 29.09.2023 г.
1. ПП „ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ”
2. Предмет на договора: Публикуване и излъчване на агитационни материали в новинарския сайт zakazanlak.bg, свързани с предизборната кампания на МК „Алтернативата на гражданите”;
3. Срок на договора: 29.09.2023 – 27.10.2023 г., включително;
4. Медия: Сайт zakazanlak.bg;
5. Обща стойност на услугите: 9500 лв. без ДДС.


Тарифа
За предизборни публикации, свързани с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г., във вестник „Трибуна Арсенал”:

1.    Рекламно каре пълноцветно – Страница 1, до 200 кв. см – 3 лева/кв. см*;

2.    Рекламно каре – Страница 3,  ½ страница, пълноцветно – 4500 лева*;

3.    Вложки:

Формат            Цена за 1 брой/тираж 5000 броя
А 3                   0.15 лв.


* Забележка:
- Всички цени са без ДДС;
- Вестникът може да поеме максимум една вложка на брой и до два предизборни материала.
Предоставянето на материалите за публикуване се извършва не по късно от 5 /пет/ дни, преди излизането на броя. Заплащането  се извършва предварително, срещу издадена проформа-фактура.
Тарифата за публикации във в. „Трибуна Арсенал“, свързани с Местни избори ‘2023, е публикувана на сайта zakazanlak.bg и на сайта на „Арсенал” АД – www.arsenal-bg.com.

За повече информация и заявки тел: 0882709814

Изготвил: /П/
Юлия Младенова
Главен редактор на в. „Трибуна Арсенал”
    

Одобрил: /П/
Изпълнителен директор на “Арсенал“ АД

Информация за сключени договори за отразяване във вестник „Трибуна Арсенал” на предизборна кампания в
Местни избори ‘2023:

I. Договор от 29.09.2023 г.
1. ПП „ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ”
2. Предмет на договора: Публикуване на рекламни материали във в. „Трибуна Арсенал” и вложки във вестника, свързани с предизборната кампания на МК „Алтернативата на гражданите”;
3. Срок на договора: 29.09.2023 – 27.10.2023 г., включително;
4. Медия: Вестник „Трибуна Арсенал”;
5. Обща стойност на услугите: 17 415 лв. без ДДС.