Тарифата е в сила от 1 Януари 2017 година  

Банер – стандартен размер – чело- 1170 х 142 горна позиция- 200 лв. Месечно, без ДДС

 Бонус – при договор от 6 месеца- 1 месец безплатно

 При едногодишен договор – 2 месеца безплатно + 1 публикация безплатно

Включва се и информационно обслужване – до 8 статии годишно.

 Банер – среда – по цялата дължина – 1170 х 142 160 лева, без ДДС – месечно

  Бонусите – запазват се същите

 

 Банер – страничен или над рубрика – 80 лв. Месечно, без ДДС –размер 347 х 347

 Бонус – запазват се същите

 Дневни цени на банери:

 Голям банер- 1170 х142- 8 лева на ден, без ДДС- чело- горна позиция

 Голям банер – 1170х142- 6 лева на ден , без ДДС- среда

 Банер 347х347 – 3 лева на ден , без ДДС

 Включване в рубрика „Справочник“- без изработка на банер, с предоставено лого или текст

1. За 1 месец- 50лв. Без ДДС

2. За 3 месеца- 40 лева, без ДДС месечно

3. За 6 месеца- 30 лева , без ДДС

4. 4. За 1 година –20 лв. , без ДДС

 

5. Спешни оферти – съобщения за период , до 10 дни- с изработка на банер - 60 лв.

6. Съобщения на граждани- оформени като новина, без разместване- до 15 дни- 25 лв.

7. До 10 дни- 15 лв.

Платени публикации- в размер на 1 страница- с труд от човек в сайта – 100 лева, без ДДС.

 Публикуване на платени публикации с размерите на 1 стандартна наша публикация- до 20 реда- готова – 40 лева , без ДДС.

С труд на журналист- 80лева .

8. Информационно обслужване – банер + информации- по договаряне.

Плащанията стават с фактура или по банков път.

 Публикациите се правят след прилагане на платежно за внесени суми.

Забележка: Сумите подлежат на корекция, в зависимост от пазарната конюктура.


Легенда на банер позициите в сайта zakazanlak.bg:

Банер позиции