Тарифата е актуализирна към 01.01.2024 г. - сайт zakazanlak.bg

Стандартна тарифа

Банер – стандартен размер – чело - 1170х142 - 250 лв.,за един месец, без ДДС

Бонус – при договор от 6 месеца - 1 месец безплатно

При едногодишен договор – 2 месеца безплатно + 1 публикация безплатно

Включва се и информационно обслужване – до 8 статии годишно.

Банер – страничен – размер 345х220 - 200 лв., без ДДС

 Бонуси – запазват се същите

Включване в рубрика „Справочник“, с предоставено лого или текст

1. За 1 месец - 80 лв., без ДДС

2. За 3 месеца - 70 лева/месечно, без ДДС

3. За 6 месеца - 60 лева/месечно, без ДДС

4. За 1 година – 50 лв./месечно, без ДДС

5. Спешни оферти, съобщения, поздравления от юридически лица - кратък текст, за период до 10 дни - 80 лв., без ДДС

6. Спешни съобщения на физически лица - кратък текст, за период до 10 дни - 50 лв., без ДДС

Платени публикации в рубриките "Спорт", "Култура", "Стъргалото", "Интервю", "Политика", "Животът ни" – 500 лв./седмица, без ДДС.

Платени публикации в рубриките "Акценти", Бизнес вести", "Общество", "Иди и виж" и др. * - 400 лв./седмица без ДДС

Публикуване на платени публикации до 20 реда или до 1500 знака – 300 лв./седмица, без ДДС. С труд на журналист - 350 лева.

8. Информационно обслужване – банер + информации - по договаряне.

Плащанията стават с фактура или по банков път.

 Публикациите се правят след прилагане на платежно за внесени суми.

Забележка:

* Сумите и разположението в рубриките подлежат на корекция, в зависимост от пазарната конюнктура.

Легенда на банер позициите в сайта zakazanlak.bg:

Банер позиции