Вестник "Трибуна Арсенал":
* Вестникът е със стандартни 8 страници, 4 цветни и 4 черно-бели
* Разпространява се безплатно

Стандартна тарифа:

1. Рекламно каре - цветна страница - стр. 1,3,6,8 - 2 лв./кв. см без ДДС
2. Рекламно каре - черно-бяло - стр. 2,4,5,7 – 1,60 лв. без ДДС
3. Платена публикация - ½ стр - цветна – 300 лв. без ДДС - със снимка, цяла 550 лв. без ДДС
4. Платена публикация - черно-бяла страница - ½ - 200 лв. без ДДС, цяла със снимки – 380 лв. без ДДС
5. Интервю - поръчано до ½ стр. /без стр.1/ - 200 лв. без ДДС /със снимка/
6. Предоставено интервю - с начало от 1 стр. – снимка + 2 абзаца - 450 лв. без ДДС - продължение на друга страница – черно-бяла стр. 2,4,5
7. Предоставено интервю – стр. 6 – цветна – без анонс на 1-ва стр. - 550 лв. без ДДС
8. Каре – чело на вестник „Трибуна Арсенал“- не се предоставя

Рекламна тарифа Местни избори '2023

За предизборни публикации, свързани с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г., във вестник „Трибуна Арсенал”

1.    Рекламно каре пълноцветно – Страница 1, до 200 кв. см – 3 лева/кв. см*;

2.    Рекламно каре – Страница 3,  ½ страница, пълноцветно – 4500 лева*;

3.    Вложки:

Формат            Цена за 1 брой/тираж 5000 броя

А 3                   0.15 лв.

* Забележка:
- Всички цени са без ДДС;
- Вестникът може да поеме максимум една вложка на брой и до два предизборни материала.
Предоставянето на материалите за публикуване се извършва не по късно от 5 /пет/ дни, преди излизането на броя. Заплащането  се извършва предварително, срещу издадена проформа-фактура.
Тарифата за публикации във в. „Трибуна Арсенал“, свързани с Местни избори ‘2023, е публикувана на сайта zakazanlak.bg и на сайта на „Арсенал” АД – www.arsenal-bg.com.

За повече информация и заявки тел: 0882709814

Изготвил: /П/
Юлия Младенова
Главен редактор на в. „Трибуна Арсенал”

Одобрил: /П/
Изпълнителен директор на “Арсенал“ АД

Информация за сключени договори за отразяване във вестник „Трибуна Арсенал” на предизборна кампания в
Местни избори ‘2023:

I. Договор от 29.09.2023 г.
1. ПП „ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ”
2. Предмет на договора: Публикуване на рекламни материали във в. „Трибуна Арсенал” и вложки във вестника, свързани с предизборната кампания на МК „Алтернативата на гражданите”;
3. Срок на договора: 29.09.2023 – 27.10.2023 г., включително;
4. Медия: Вестник „Трибуна Арсенал”;
5. Обща стойност на услугите: 17 415 лв. без ДДС.