10 са учениците, които се обучават професионално в „Арсенал“ АД по Швейцарския проект за дуално образование. Две са новите неща, които фирмата им предлага: сключване на трудови договори и възможност за кандидатстване по стипендиантската програма на „Арсенал“ за висше образование, обявена от дружеството през 2015 г. По тази програма те имат възможност за месечни стипендии и перспективна работа и кариера във фирмата.

Това обяви днес Владимир Чучумишев, представител на „Арсенал“, общински съветник от групата „Експерти за Казанлък“ и регионален координатор на РАЦ / Регионален академичен център / на БАН в Казанлък. Той каза това по време на съвместна среща, домакинствана от ПГ „Иван Хаджиенов“ и трите фирми в Казанлък, партньори на училището по проекта за дуално образование.

Според учениците, които се обучават в казанлъшките фирми по програмата, практиката в трите казанлъшки предприятия е изключително полезна за тях. А за резултата говори и отличната оценка, която дуалнотото обучение в Казанлък е получило от представителите на програмата от Швейцария, които се запознаха с работата по нея на място в казанлъшките предприятия през изминалата седмица.


Постигнатите резултати само за няколко месеца са впечатляващи, каза още с Владимир Чучумишев. „Винаги се радваме, когато се говори за професионално образование – това е една тотална потребност на предприятията – каза още той. – В индустрията се направиха инвестиции, които изискват професионални кадри и именно тук виждаме важната роля на дуалното образование за тяхната добра подготовка и възможност да работят висококвалифициран труд.“

Проектът за дуално обучение, наречен „Домино“, прилага швейцарския модел за синхрон между учене и практика. Само две са училищата в България, които работят по тази програма, като ПГ „Иван Хаджиенов“ е едно от тях. Фирмите в Казанлък, които са заложили на подготовката на професионални кадри още от ученическата скамейка, са „Арсенал“ АД, „М+С Хидравлик“ и „Гуала клоужърс тулс“. Учениците се обучават по специалността “Машини и системи за цифрово-програмно управление“, а през следващата година ще започне обучение и по специалността „Мехатроника“, каза директорът на професионалната гимназия Мариана Демирева.Към момента по Българо-швейцарската програма за дуално образование се обучават 20 ученици от 11 клас на ПГ „Иван Хаджиенов".


Само преди броени дни вестник „24 часа“ организира национална дискусия „Учи, за да работиш“ по проблемите на професионалното образование в България и ролята на дуалното обучение. Казанлък бе представен от Владимир Чучумишев, представител на „Арсенал“ АД и на групата общински съветници „Експерти за Казанлък“, директора на ПГ „Иван Хаджиенов“ Мариана Демирева и Гергана Дечева, специалист „Човешки ресурси“ в „М+С Хидравлик“.