Експерт предлага Стратегия за дуално обучение в общината?


Стратегия за дуалното обучение в общината. За нас като община с развита промишленост, това е от изключително значение. Такива стратегии трябва да имат всички общини в България.
Това е становището на представителя на Експерти за Казанлък и координатор на Регионалния център на БАН в Казанлък Владимир Чучумишев от участието му в първата национална конференция на тема : „Дуалното обучение- пресечна точка между бизнеса и образованието“. Форумът в столицата е част от националната кампания на вестник „24 часа“ – „Учи, за да работиш“ за развитието на професионалното образование в страната. Още двама представители от Казанлък са участвали в националната конференция- директорът на ПГ „Иван Хаджиенов“ Марияна Демирева и Гергана Дечева от „М+С Хидравлик“.Според Чучумишев, наличието на подобна стратегия ще определи и съответните необходими политики и конкретни мерки, които всяка една община трябва да развива сред младите хора, с цел професионалното им ориентиране и в същото време ще е своеобразен мост между училището и бизнеса.
Първа стъпка в това отношение, според Владимир Чучумишев, трябва да са и конкретни мерки, застъпени в Общинския план за младежта, свързани с професионалното ориентиране на подрастващите. Подобна теза е изразена от представителя на Експерти за Казанлък и по време на дебати в постоянните комисии, в които той членува на Общинския съвет. Заедно с общинския съветник от групата на БСП Донка Сименова ще изработят и предложат на колегите си и на общинската администрация различни мерки, свързани с това.

Тезата на регионалния координатор на РАЦ на БАН за нуждата от Общинска стратегия за дуалното обучение вече има и конкретни добри примери в страната.
На проведената в София национална конференция кметът на столицата Йорданка Фъндъкова е представила Стратегията за дуално обучение на Столична община. Основните акценти в нея са IT сектора, строителството, туризма и екологията.
Представителят на Експерти за Казанлък е убеден, че наличието на такава стратегия в община Казанлък ще помогне в района да се задържат млади хора и тук да намират своето бъдеще.


Казанлък е един от градовете в България, в които за първа учебна година се реализира Швейцарският проект за дуално образование, под името „ДОМИНО“. Партньори в проекта заедно с ПГ „Иван Хаджиенов“ са „Арсенал“, както и фирмите „М+С Хидравлик“ и „Гуала Клоужърс груп“.
В рамките на проекта и като фирмена инициатива, свързана с привличането на млади хора за работа в „Арсенал“, през пролетта на тази година най- голямата фирма в региона ще организира „Ден на бъдещето“.
Целта е в „Деня на бъдещето“, каквито са традиция в Щвейцария, желаещите зрелостници и млади хора, търсещи работа и професионална реализация в Казанлък, да се запознаят с възможностите във фирмата и новите производства, технологии, както и с млади хора, работещи в „Арсенал“.
Като част от този проект на двудневно посещение в Казанлък в следващите два дни ще са представители на Щвейцарското правителство, ангажирани с дуалното образование, както и Петя Евтимова, ръководител на Швейцарския прокт за дуално образование в България. Те ще посетят фирмите – партньори по проекта, за да се запознаят на място с конкретните работни места, както и процеса на обучение в ПГ „Иван Хаджиенов“.
Две са паралелките в казанлъшката професионална гимназия, наследник на някогашния Механотехникум, които работят по Швейцарската система за професионално обучение от началото на новата учебна година. Паралелките са в 9 ти и 11 клас.