В община Казанлък вече има изготвен оперативен план и е създадена организация за поддържане на общинската инфраструктура през зимния сезон. Създадена е и организация за проследяване на състоянието на пътната мрежа от контролни групи.

Община Казанлък е сключила договор за снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа с „Бригада“ ЕООД. На територията на град Казанлък ще се разчита на Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“, които разполагат с достатъчно основна и спомагателна почистваща техника.

Осигурени са достатъчно количества сол, пясък, айсмелт, калциев хлорид, магнезиев хлорид, които при необходимост могат да бъдат завишени.

Нова придобивка за ОП „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ за предстоящия зимен сезон е малка роторна машина за почистване от сняг на паркове и централни пространства.

Предстои кметовете по места до края на месеца да сключат също договори с фирми-изпълнители за почистване на съответните райони.