„Совите не са това, което са“ - тази реплика ни връща към мистериозния сериал „Туин Пийкс“, който свързваме единствено с мистика и загадъчност. И неслучайно в центъра на тази странна мисъл, около която се движи и фабулата на филма, е именно забулената бяла сова - птицата, символизираща двойственост, двузначност, противоречивост. Нещото, което превръща забулените сови в загадъчни същества, след срещата с които човек изпитва особено чувство на духовна трансформация.

Бялата сова, която в България е изключително рядък вид, поставен под защитата на закона, има свой представител в „Арсенал“. Наблюдателното око на фотографа Искра Буюклиева е забелязало уникалната птица в клоните на огромен бор в централния парк на фирмата. Може би суетата около нея на обикновените птици и катеричките, които обитават парка, се обяснява с това, че совата наистина е рядък гост в тяхното своеобразно арсеналско семейство. Но пък е нещо, което си струва да видим, ако имаме този късмет.

Забулената сова има много фино оперение, в пастелни цветове, с бяло було. Тя е хищна птица, ловува нощем, като прекрасният слух ѝ помага да открива плячката си и под снежна или листна покривка. Интересен факт е асиметричното разположение на слуховите ѝ отвори, което ѝ помага в по-доброто локализиране на звуците в тъмнина. Когато птицата ловува нoщем, тя може да се види, но не и да се чуе, защото лети изключително тихо. Любопитен факт е, че совите са единствените птици, които имат способността да виждат триизмерно.

Бялата сова е амбивалентен символ – тя е птицата на мъдростта, но и символ на тъгата. Тъй като са рядко срещани в природата, когато попаднете на тези птици, те обикновено ви карат да се чувствате по странен, необясним начин. В такъв момент е важно да помислите за уроците, през които преминавате в живота си точно сега. Счита се още, че совата помага на човек да надникне в бъдещето си и да вижда онова, което е скрито за другите. Совата създава около себе си енергийно поле, което привлича благополучието и човек може да се развива в правилната посока. Като цяло се смята, че бялата сова ни напомня, че нищо не трае вечно. Дори трудностите, през които преминаваме, в крайна сметка ще отминат.

Излъчваща загадъчност, совата присъства в културата на редица народи основно като символ на мъдростта, познанието, но и на самотата и тъгата.