Вечнозелената клонка краси парк „Розариум“ в Казанлък
Пластиката на Светослав Недев- „Вечнозелената клонка“ вече краси парк „Розариум“ в Казанлък.
Тя е една от двете тазгодишни пластики, на местни автори, които Община Казанлък премира за реализация и осигури финансиране им, а авторите получиха финансово поощрение.

Пластиките имат за цел да разкрасят естетично парковото пространство и допринесат за приятното съчетание на спорт, изкуство, арт и красота в най- посещавания казанлъшки пак.
„Вечнозелената клонка“ е третата поред пластика, която се поставя в централната алея на Розариума. Неин автор е Светослав Недев.
Предстои в парка да се появи още една пластика- „Пламък“ на скулптора Велин Дечков.Двете пластики са избора на общинското жури, в състав: арх.Георги Стоев - главен архитект на Община Казанлък, Апостол Заров – художник, член на СБХ, Христо Генев – директор на Художествена галерия – Казанлък, Иван Найденов – дизайнер, и Красимир Младенов – скулптор, член на СБХ - Стара Загора, на база обявен общински конкурс през април тази година.
На предизвикателството към творците за съвременни визуални решения за публични пространства тогава бяха депозирани предложения от местни автори за общо 11 творби.


Предстои обявяване на конкурс за нови, интересни, оригинални идеи и концепции за скулптурни композиции в градската среда на Казанлък, „Розариум“ за третата двойка постаменти в парковото пространство.

Инициативата е част от политиката на Община Казанлък за утвърждаване на Града на розите като съвременен европейски град, познат не само с културно-историческото си наследство, но и с високите си съвременни изисквания към пластичното изкуство.