Как насърчаването на международното сътрудничество между синдикатите и подобряване на познанието в социалното и трудово законодателство, свързано и с европейското законодателство и приложението му в българското могат да са полезни за синдикалните активисти?
Върху това дискутираха синдикалисти от фирмените структури на КТ „ Подкрепа“ в двете най- големи машиностроителни фирми в Казанлък – „Арсенал“ и М+С Хидравлик“, по време на семинар.


Форумът, проведен като част от европроект, бе организиран от Синдикалната Федерация на машиностроителите и металоработниците към КТ „Подкрепа“. Такъв тип обучение- семинар на синдикалисти се провежда само в три български града и Казанлък бе един от тях.
Участие в него взе председателят на СФММ Стефка Примова и и юристът по трудово законодателство към синдикалната Федерация Мирослав Димитров.Идеята на синдикалния форум бе да се направи прелед и коментар на последни изменения на Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване, да се дискутират актуалните промени, както по отношение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, така и най- новите- електронните документи и досиета и личните данни.
Темата е особено актуална предвид това, че регламентът за личните данни влиза в сила от 25 май и налага куп промени и задължения към самите работодатели и поредица от важни знания от самите работници.
На форума бяха дискутирани и законови промени, свързани с изплащането на болнични, настъпили след 1-ви януари тази година, касаещи освободените от работа, промените при преизчисляване на пенсиите, важни моменти при прехвърлянето на пенсионните вноски от частни пенсионни фондове в НОИ и сериозният проблем с липсата на кадри за машиностроенето у нас.

Работниците и служителите трябва да знаят, че по отношение на Наредбата за личните данни и електронните досиета, има разписани определени правила за работа, задължения, свързани с трудовите правоотношения и правата на работниците, каза за zakazanlak.bg Стефка Примова, председател на СФММ.


Голяма част от тези промени са свързани с големи инвестиции, които следва да направят работодателите, уточни тя. Ангажимент на работодателя е да предприеме и поредица от мерки, с цел опазване и съхраняване на личните данни.
Примова направи иважно уточнение, касаещо работниците: те трябва дазнаят, че имат право да откажат попълването на електронон досие, кактко и да се възползват от т.н „право да бъдеш забравен“, като се изтрият всички данни за тях.
Работодателски ангажименте и и създаването на условияи обучение на персонала за използването на т.н „препоръчана електронна поща“, с която трябва да разполага всеки един работник.

Синдикалната лидерка даде висока оценка на съществуващия синдикален диалог между работодател и синдикати в „Арсенал“ и постиженията в КТД на фирмено ниво. Стефка Примова поздрави ръководството на дружеството за много добрата социално- корпоративна политика, част от която е поддържането на детската градина, намираща се на територията на дружеството, която има 85 годишна история.