От Министерството на водите и околната среда (МОСВ) уведомяват всички граждани, че съгласно чл. 142 от Закона за водите, за извършване на манипулации с преливни клапи и десен основен изпускател по време на пролетен годишен технически преглед на язовир “Копринка” са предвидени да бъдат изпуснати 47 m3/сек. вода в периода между 9 часа и 16 часа на 28 май година. Ако има промяна гражданите ще бъдат уведомени своевременно.