Зеленото удостоверение за пътуване  - готово до лятото?

Европейският парламент реши да ускори одобрението на цифровото зелено удостоверение, което ще даде възможност за безопасно и свободно движение по време на пандемията, така че да се улесни приемането му до лятото.

Според предложението на Комисията, то може да съдържа информация дали пътникът е бил ваксиниран срещу COVID-19, дали наскоро е получил отрицателен резултат от тест за COVID-19, както и информация за възстановяването от инфекция с COVID-19.

На следващата пленарна сесия, която ще се проведе в периода 26-29 април, Парламентът ще приеме своя мандат за преговори със Съвета на ЕС, който може да включва изменения на предложението на Комисията. Парламентарната комисия, управляваща това досие в ЕП - Комисията по граждански свободи (LIBE), може да поиска досието да бъде върнато обратно, за да започне разговорите. Резултатите от преговорите между съзаконодателите ще трябва да бъдат одобрени както от Парламента, така и от Съвета на ЕС.

На 17 март ЕК представи предложение за регламент относно цифровo зелено удостоверение за улесняване на свободното движение в ЕС и придружаващо предложение относно гражданите на трети държави, които престояват законно или пребивават законно в ЕС.

Източник: Economy.bg