В Казанлък отбелязват 180 години от рождението на д-р Христо Стамболски На 2 ноември в Общинска библиотека „Искра” се открива изложба под заглавие „Памет за д-р Стамболски” по повод 180 години от рождението му.

Д-р Христо Стамболски е роден на 8 август 1843 г. в Казанлък. Той е виден общественик, писатели и лекар. Учи в Калпакчийското училище при църквата „Света Богородица”. Бил уважаван четец и певец в храма. Негови учители били Иван Найденов и Тодор Кюлджият. От тях се научава да превежда от славянски на български. Турски език учил при Илаоглу Мехмед ефенди, а гръцки при Филип Велев и Петър Хаджипетров. Френски език учи от съпругата на унгарски полковник, квартируващ у тях със семейството си.
През 1858 г. започва обучението си във Военно-медицинското училище в Цариград. В него били подготвяни лекари главно за нуждите на армията. От 1860 г. до 1877 г. година Стамболски е в центъра на събитията в турската столица, касаещи българите: борбата за независима от гръцката патриаршия българска църква; просветното движение – един от основателите на българското читалище и негов председател (1870-1871); издаването на български вестници; печатане на книги.
Превежда политически статии от „Курие Д`Орион”, пише материали с народно църковно съдържание, които се изпращат на Г. С. Раковски за публикуване в „Дунавски лебед” с подпис – Цариградски дописник. Понякога публикува статии в „Цариградски вестник” в защита на Източноправославната църква.

От 8 декември 1883 г. до август 1893 г. д-р Стамболски работи в Казанлък където въвежда абонаментна система на медицинско обслужване и организира болница и аптека. След Съединението е управител на военната болница в града.

През 1903 г. е назначен за старши лекар в Александровска болница в София. По-късно е управител на тази болница. По време на Балканските войни е директор на Санитарната дирекция. Издига се на поста директор на народното здраве в страната, най-високият по онова време пост в йерархията на здравеопазването в страната. Член е на Висшия медицински съвет и взема участие при всички важни решения за здравеопазването.

Неговите три тома „Автобиография. Дневници и спомени” са безценен изворов материал за историята и завладяващо четиво за лично преживените забележителни събития. Те са и единственият източник за някои моменти от миналото ни като посещението на Левски в Цариград, голяма част от дейността на кръга „Верните приятели” – таен български революционен комитет в Цариград.
Първият том обхваща времето от детството до записването му в императорското медицинско училище и годините на обучение. Вторият том обхваща дейността му в Цариград до заточването му в Арабия. Третият том обхваща самото заточение до завръщането му и дейността му в свободна България. През годините д-р Стамболски няколко пъти дарява книги и списания на Ученолюбива дружина „Искра”.

Нашият забележителен съгражданин издъхва на 2 май 1932 г. Днес неговото име носи Многопрофилната общинска болница в Казанлък., а на мястото, където е живял в града, е поставена скромна паметна плоча.

В изложбата са представени книги от д-р Христо Стамболски. Всички те са подбрани от фонда на Отдел Краезнание и могат да бъдат ползвани от посетителите на място. Изложбата е на разположение до края на ноември в Читалнята на ОБ "Искра".