Трябва да има и мярка за подкрепа на фирми, партньори по дуалното обучение, предлага експертът Петя Евтимова

Обзор на образованието в България и Европа в годините 2010 и 2020 представи Петя Евтимова, председател на Управителния съвет на Фондация за модерно образование, експерт по дуално обучение. Това стана по време на на Конференцията за бъдещето на Европа, състояла се на 20 декември 2021 г. в Стара Загора. В онлайн връзка по време на самата дискусия, преминала под мотото „Български гласове за Европа: за по-добро образование“, организирана от БТА, Петя Евтимова направи кратък анализ на състоянието на образованието у нас, сравнено с това в ЕС.

В част от презентацията си тя посочи данни за образованието и обучението в България и ЕС за 2010 и 2020 г., изразени в проценти по няколко основни показателя (на снимката долу):

При показателя „Участие в образование в ранна детска възраст /3 г. до начално образование/ през 2010 г. в България имаме 83.8%, а в ЕС – 91.8%. През 2020 година у нас нивото пада на 79.9%, а в ЕС се вдига на 92.8%.

При показателя „15-годишни със слаби умения по четене, математика и природни науки“ в България се оказва, че със слаби умения по четене през 2010 г. са 41.0%, а 10 години по-късно те стават 47.1%. В ЕС също има увеличение за този период, но цифрите там са други – 19.7% през 2010 и 22.5% през 2020 г.

Слаби умения по математика през 2010 г. имат 47,1% от 15-годишните българчета, а през 2020 г. – те стават 44.4%. Тийнейджърите на същата възраст в другите европейски страни са с по-добри показатели – със слаби умения по математика през 2010 г. са 22.7%, а през 2020 г. - 22.9%.

По природни науки 38.8% от 15-годишните български ученици са със слаби умения през 2010 г., през 2020-а процентът нараства на 46.5. В същия период е установено, че 17.8% от връстниците им в ЕС са със слаби умения по природни науки през 2010 г., а през 2020 г. те са 22,3%.

Сравнителният анализ при лицата, напускащи преждевременно системата на образованието във възрастта 18-24 години показва, че през 2010 г. у нас те са съставлявали 12.6 на сто, през 2020 са 12.8 на сто. В Европа съответно цифрите са 13.8% за 2010 г. и намаляват до 9.9% за 2020 г.

Завършили висше образование във възрастта 25-34 години у нас са 27.5% през 2010-а и 33.0% през 2020-а. В ЕС цифрите са по-високи – за 2010 г. завършилите висше образование в посочената възрастова група са 32.2%, а през 2020 г. процентът се е увеличил на 40.5.

Според представения обзор, публичните разходи за образование като процент от БВП у нас са 3.6 на сто за 2010-а и 3.9 на сто за 2020 г. В ЕС тези разходи са съответно 5.0% за 2010 и 4.7% за 2020 г.

По думите на Петя Евтимова, числата показват, че у нас липсва напредък, като такъв се отчита само в усвояването на финансови средства, основно за учителски заплати.

Тя подчерта, че общият бюджет за програми и проекти в областта на образованието в Националния План за възстановяване и устойчивост е 1,7 милиарда лв. или 11,1 процента от общия му бюджет. Две са реформите, посочени в Плана: комплексна образователна реформа в предучилищното, училищното образование и ученето през целия живот; реформа във висшето образование.

Сн. БТА - Петя Евтимова в онлайн връзка по време на Конференцията в Стара Загора

Предложенията, които експертът направи във форума с участието на евродепутата Андрей Новаков, са - когато се планират инвестиции, те да бъдат координирани и комплексни.
И второто й предложение е да се предвиди мярка за подкрепа от държавата за фирмите, които са партньори по дуалното обучение, така както има мярка 60:40 за бизнеса по време на пандемия. Защото, според Петя Евтимова, фирмите, приели да обучават ученици в дуалната форма, заслужават подпомагане, тъй като от една страна правят разходи на ресурси за това обучение, а от друга страна – благодарение на тяхното участие се осъществява професионалното образование.