Кога и как ще ги стигнем швейцарците?
През погледа на един от 11-те арсеналски наставници на бъдещите техници и един ветеран-ментор.


Да си на 15 и да знаеш какво искаш, е трудно. Но да си на 22 години и да не знаеш - е страшно. Силно съм впечатлена от това, че на 15 години те знаят какво искат да учат и работят. Има много какво да научим от 150- годишния опит на швейцарците в системата на професионалното образование.
Така обобщи своите впечатления от 4-дневната си визита в Швейцария през януари, по линия на Българо-швейцарския проект за дуално обучение ДОМИНО, инж. Валентина Денчева, един от 11-те ментори- наставници в „Арсенал“ АД, които работят с ученици от паралелките с дуално обучение в ПГ „Иван Хаджиенов“ в Казанлък. Вече две години казанлъшката гимназия работи по проект на Българо-швейцарската търговска камара за въвеждането на дуално обучение в България.


Заедно с представители на друга партньорска фирма на ПГ „Иван Хаджиенов“ – „М+С Хидравлик“ в Казанлък, директорът на гимназията Мариана Демирева и още 9 представители на проекта от цялата страна посетиха в рамките на 4 дни 3 фирми и едно професионално училище в град Ленцбург, в което се обучават над 2 300 ученици в различни технически специалности.


сн: инж. В. Денчева


Силно ни впечатли огромната роля на фирмите в обучението на учениците, начинът на подбор и връзката фирма-училище, каза след завръщането си инж. Денчева.
За разлика от прохождащото у нас дуално обучение, което има за цел да възстанови традициите на някогашното ни професионално образование и ги постави на нови основи, то в Швейцария хората имат 150 годишен опит и продължават да надграждат, категорична е инж. Денчева.
Основната идея на професионалното образование в Швейцария е да се изградят отлични кадри и специалисти, готови да поемат професионалните предизвикателства и отговорности, добави тя. Водещо е отношението на учениците с фирмите, като фирмите не ги задължават да остават на работа при тях след приключване на обучението и успешното полагане на изпитите. Въпреки, че по данни на статистиката 90% от тях остават на работа в съответните фирми.
При нас пирамидита е обърната. Фирмите нямат право да избират учениците, които да се обучават при тях, каквато е практиката в Швейцария, допълни инж. Денчева.


В предприятията, които тя и колегите й са посетили в рамките на опознавателната визита, фирмите избират учениците, с които да сключат договори за практика и обучение - след кратък общ курс и шанс за всички. Дават се определени задачи, на финала фирмата избира най-добрите, добави Веселина Денчева. С тях се сключват договори, в рамките на които ученикът получава първоначално 20% от обичайната работна заплата във фирмата. Всяка година, в рамките на 4-годишното обучение, което започва на 15-годишна възраст в професионалното училище, ученикът получава за изпълнение различни по трудност задачи, които са на 95% сходни със задачите на самите работници във фирмата. В рамките на обучението си в повечето фирми на учениците се зачислява и специален инструментален шкаф. В края на обучението си ученикът полага изпити. Ако не издържи, получава ново задание, но при положение, че сключи нов договор с фирмата. Ако и тогава не успее, то започва отначало обучението си и търси друга фирма, с която да сключи договор за практическото си обучение.

сн: инж. Н. Куцаров

От няколко години и тук полагаме сериозни усилия в тази посока, но тук ние се борим на практика за всеки ученик, бъдещ работник, казва и инж. Николай Куцаров, който от години се занимава с професионалното обучение на учениците – бъдещи кадри на „Арсенал“ и със стипендиантската програма. Той е и пряк отговорник за дуалното обучение на средношколци от две паралелеки в ПГ „Ив. Хаджиенов“ на територията на „Арсенал“.
Дуалното обучение е една от възможностите за образование за учениците в Швейцария, над основната степен. Там децата тръгват на училище на 6 години. След 9 годиин завършват основното си образование. След това продължават или в училище, което им дава възможност за кандидатстване и в университет, или избират професионално училище, където ще се развиват като техници-специалисти в дадена професия.
Според арсеналския обучител и ментор инж. Денчева, размерът на учебните часове и практиката на място в дадена фирма е точно обратното на това, което е у нас. В Швейцария в професионалното училище в един учебен ден има по 5 лекции за обучение в дадена специалност, 3 часа за общо обучение и 1 час за спорт, като по 4 дни в седмицата учениците са на терен във фирмите, където изпълняват конкретни производствени задачи. Там се залага основно на професионалното образование в професионалното училище, а не на общото образование в професионалното училище, както е у нас, обобщава схемата инж. Денчева.


Тук все още си говорим в тази посока на различни езици, категоричен е и инж. Куцаров. По думите му, в Швейцария основна роля в професионалното образование имат Браншовите камари, а тук все още Министерството на образованието, Браншовите камари и фирмите мъчно намират общ език.
В Швейцария, откъдето черпим опит в дуалното обучение, за да го прилагаме, ролята на браншовите организации е огромна: те рекламират професиите в съответинте училища, изготвят учебниците и осигуряват помощните материали, заплащат част от машините във фирмите, обучават наставниците, които пък се занимават до 90% от времето си само с учениците, провеждат практическите изпити, които са в продължение на няколко седмици, като задачите, които се поставят от Браншовите организации, са еднакви за цялата страна. Задачите са реални, еднакви със задачите, които се спускат на работниците.
Аз съм оптимист, независимо, че е трудно и нещата стават бавно, категоричен е инж. Куцаров по отношение на първите стъпки на дуалното обучение у нас и в „Арсенал“.
Зад думите му стои опитът на годините и мъдростта от тях в подбора, мотивирането и обучението на млади кадри за професията на машиностроителя и нуждите на голямата фирма. Според него, ако фирмите имат право на подбор, ситуацитя ще е далеч по-различна, както и, ако часовете по практика и времето във фирмата са повече.
В момента по системата на дуалното обучение в „Арсенал“ са ангажирани общо 46 ученици. 36 от тях са в 11 клас, 10 са бъдещи абитуриенти. Те се обучават основно на територията на Завод 1 и на Завод 5, като специалисти машини ЦПУ и специалисти по мехатроника.

Времето за практика на територията на фирмата обаче е изключително малко: по 1 ден на седмица за 12 клас и по 2 дни в месеца за 11 клас. Срещу работата си учениците имат трудови договори, сключени на база минималната работна заплата в „Арсенал“, която е над 500 лв., и на тази база им се заплаща съответното възнаграждение. За първи път през миналото лято бе дадена възможност на желаещите ученици от дуалното обучение да работят на пълна заетост през лятната ваканция.
Според инж. Куцаров, в рамките на 2-3 години значителна част от тези ученици ще станат част от колектива на „Арсенал“.
Има и железни мотиви за това: като напуснат училище, на младите им трябват пари. Дори да учат. Търсят работа. После разбират, че „Арсенал“ дава възможност и за двете. Нещо повече: най-добрите имат шанс и за професионално развитие, сигурна работа, кариера.
Тук има условия за всичко това. Фирмата има добра студентска и степендиантска програма.
Над 120 са студентите-задочници в Техническия университет в Габрово, които работят в „Арсенал“, като само през тази година новите студенти са 23-ма.
Други 7 души учат магистратури в Пловдивския филиал на Техническия университет в София. Част от дипломните работи на бъдещите магистри са пряко свързани с работата им в „Арсенал“. На всички магистри се гледа и като на бъдещи специалисти и ръководни кадри за фирмата. На всички магистри „Арсенал“ поема таксите за обучение, заплаща разходите до Пловдив и таксите за общежитие. В замяна е договорът за работа в „Арсенал“.
„Младият човек е практичен, избира сигурността, възможността за развитие, перспективата, предизвикателството на голямата фирма“, убеден е инж. Николай Куцаров, според когото „светлина в тунела има“.
За инж. Денчева бъдещето на професионалното образование у нас задължително минава през доброто мотивиране, както в семейството, така и в училище и на работното място.
„Дълъг е процесът и трябва участие на всички страни, но би било чудесно да се получи“, убедена е младата менторка от Технологичния отдел на Завод 5 в „Арсенал“, която вече две години посреща и въвежда в професията средношколците. С надежда сред тях да откре свои бъдещи млади колеги.


Визитка:


инж. Валентина Денчева
Възпитаничка е не казанлъшкия Механотехникум „Иван Хаджиенов“. Завършила е Техническия университет в Габрово, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“. В „Арсенал“ е от 19 години, част от колектива на Технологичен отдел на Завод 5 - от 17 години. Има дъщеря.