Ръст на фалшивите столевки отчитат в БНБ Висок ръст на фалшивите банкноти от 100 лева отчете Българската народна банка (БНБ). За първите три месеца от годината са установени общо 50 фалшиви столевки, като за същия период пред 2023 г. са регистрирани само две. А през цялата минала година са установени общо 7 неистински банкноти от 100 лева.
Такава е и тенденцията през годините от 2007-а насам. Голям брой хванати фалшиви банкноти от 100 лева има единствено през първото тримесечие на 2021 година - 42 броя.
От началото на януари до края на март 2024 г. в страната ни са установени общо 225 фалшиви банкноти, като отново най-много са тези от 50 лева - 83 броя. Неистинските регистрирани двадесетолевки са 77, а тези от 10 лева - 14. Установена е и една от 5 лева.