Изложба за любознателни в Музея на розата
„Образи и щрихи от Голямата война“- така се нарича изложбата на фотоси, документи, факсимилета и писма от архива на БАН, подредена във фоайето на Музея на розата в парк „Розариум“ в Казанлък. Експозицията в 15 пана – постери показва и разказва за дейността на българските учени и на Академията през годините на Първата Световна война, като специално внимание е обърнато на мястото на българската интелигенция в годините на Голямата война.

Фотосите нагледно документират научния принос и дело на известни имена на българската наука в различни сфери от първите 30 години на миналия век: сред тях са археологъг с докторат по философия от Виена и преподавател в казанлъшко училище през втората половина на 20-те години на 20 век Кръстьо Миятов, който по- късно е пленник в затвора в Шалми. След войвата ученият работи като уредник на Етнографския музей.


Любознателните посетители на експозицията ще научат много и за делото и героизма по време на войната на биолъгът Дончо Костов, специалистът по военно дело Петър Дървингов, учените и общественици Георги Паскалев и Анастас Бешков, химикът Пенчо Райков, публицистът Евтим Спространов и други.
Целта ни е да покажем, че освен учени, тези хора са били преди всичко големи патриоти и като същински будители са остоявали лични принципи и независимост на родината, каза по време на откриването д-р по история и директор на ИМ „Искра“ Момчил Маринов.


Експозицията е дело на БАН и се организира в Казанлък по инициатива на местния Регионален център на БАН и координаторът му инж. Владимир Чучумишев, в партньорство с ИМ „Искра“ и е своеобразен жест на РАЦ към предстоящия ден на народните будители- 1-ви ноември.
Експонатите ще предизвикат интерес не само сред любознателни граждани, но и сред ученици и гости на града.
Интересната експозиция е достъпна за посещения от гражданите без вход, до края на годината.