Инструменталният Завод 6 на "Арсенал" решава проблема с кадрите с  въвеждането на нови технологии

Усвояването на нови стъпкови щанци за преоборудването на площадката на „Арсенал“ в завода в Мъглиж, е на дневен ред пред специалистите от фирмения инструментален завод 6 в казанлъшката оръжейница. Това съобщи директорът му - инж. Ивайло Арнаудов пред ветераните от традиционната среща в дните на отбелязването на поредната годишнина от основаването на инструменталния завод. Завод 6 на „Арсенал“ е създаден преди 52 години. Той създава инструмента за производството на фирмените изделия от целия спектър на видовете дейности от всички фирмени заводи. В последната година, в Завод 6 вече се работи в условията на ново преоборудване с цел повишаването на ефективността на производството и производителността на труда, за повече от 1 млн. евро средства от европейските фондове по програмата за конкурентноспособност. Така проблемът с нарастващата липса на специализирани кадри в машиностроенето, в инструменталния завод на „Арсенал“ се решава с въвеждане на нови технологии, спестяващи човешкия труд, за сметка на високите технологии. В Завод 6 вече работят чрез шприцоване цели детайли, които преминават през изцяло машинна обработка, докато преди е бил необходим човешки труд по цялата верига от производствени операции, обясни инж.Арнаудов.

На срещата днес на обяд, която продължава и сега, директорът показа презентация пред бившите си колеги, в която им представи новите машини и оборудване, цялостния ремонт на Завод 6 с освежения корпус, благоустройството пред входа и край основната сграда и въведеното в цеховете отопление чрез излъчватели, които работят, благодарение на газификацията, която се извършва от ръководството на „Арсенал“ поетапно на територията на цялата оръжейница. Фотоси от близкото и далечно минало, издирени от директора Арнаудов, развълнуваха събралите се бивши и настоящи колеги със спомени от работата и общите празнични сбирки извън града. Участниците в срещата бяха приветствани от инж.Арнаудов с пожелание за здраве, здраве и пак-здраве и от председателя на КНСБ в „Арсенал“ АД, Атанас Бозов. КНСБ, която в „Арсенал“ наброява вече 7 000 души, се оказва най-голямата структура на синдиката в цялата страна, а заводската и фирмената организация, с председател Благовест Благоев, са сред инициаторите на срещата, заедно със заводското ръководство.