Траколози се събират в Казанлък

На 2 и 3 септември 2022 г., по време на тазгодишното издание на Празници в Долината на тракийските, в Казанлък ще се съберат учени в областта на тракологията и тракийската археология. Те ще представят свои доклади на конференция на тема „Проблеми и изследвания на тракийската култура”.

Тя ще се проведе в залите на Постоянната експозиция на Исторически музей „Искра”.

Осемнадесет доклада на двадесет автори ще бъдат представени в рамките на четири заседания. Тематиката на научните изследвания е свързана с нови данни и обобщения на резултати от проучвания на селища и поселищен живот от средната бронзова, късножелязната и римската епохи; с археологически обекти, свързани с погребалните и поменални практики на траките от желязната и римската епохи; с археологически находки свързани с военното дело и с религиозните вярвания и практики.

В конференцията ще участват учени от Националния археологически институт с музей при БАН, от Института по Балканистика с център по тракология при БАН, от Софийския унивеситет „Свети Климент Охридски”, от Археологически музей „Професор Мечислав Домарадски“ – Септември, от Регионален исторически музей – Ловеч, от Регионален археологически музей – Пловдив, от Регионален исторически музей – Свищов, от Исторически музей – Клисура и от Исторически музей „Искра” – Казанлък.