Проф. Харалампиев: Хипотетичният "гад"-със своите камъни, по своята глава
Визитка:
През 1967 г. проф. Михаил Харалампиев завършва Висшия химикотехнологически институт в София с отличен успех като първенец на випуска „Химически войски“ с диплома „инженер по органически синтез и технология на високомолекулните съединения“ и военно звание „лейтенант“. В периода 1977–1980 завършва Висшата военнохимическа академия на Руската федерация в Москва. Между 1990 г. и 1996 г. мобилизационно е бил привличан на високи командни длъжности: началник на Отдел по оценка на ядрената, химическата, биологическата обстановка и засичането на ядрените взривове към Главния щаб на Сухопътните войски на БА; началник на Щаба на химическите войски към Главния щаб на Сухопътните войски на БА.
Специализирал е в центровете за ядрена, химическа и биологическа защита на Кралство Холандия, САЩ, Русия, Обединеното кралство Великобритания, Германия и Италия.
През май 2000 г. ВАК към Министерския съвет го утвърждава за професор по „Технология и преработка на пластмасите и стъклопластите“. В конкурса участва с 15 учебника, 8 от които на висок печат, 117 публикации, от които 10 в списания с импакт фактор и 14 внедрявания в технологии по отбраната.
Има регистрирани изобретения в Англия, Русия и България. През октомври 2002 г. защитава втора дисертация във Военнохимическият университет на Руската федерация. Утвърден е за доктор на химическите науки на Руската федерация през декември 2002 г. Гост-професор по химически и екологически науки е в НВУ „Васил Левски“. Проф. Харалампиев е и негов Доктор хонорис кауза.
През 2013 г. става колективен носител на Нобеловата награда за мир, присъдена на Организацията за забрана на химическите оръжия в Хага.


-Опишете ситуацията през Вашите очи, професоре, във война ли сме наистина?


-Принципно не искам да перифразирам думите на френския президент Макрон, но действително сме във война, и то със сериозен и невидим противник. Вече много страни в света, включително високоразвити технологично, са поразени. Това говори, че дори страни, които имат биологични програми, не са достатъчно подготвени. Така че реално ограничителните мерки, които се слагат по границите, показват, че това е ново предизвикателство, в което няма предна линия и няма тил.

-Как според Вас се появи този сериозен и невидим противник, както наричате COVID-19?

-По отношение на появяването му могат да се изкажат няколко хипотези. Като човек, изучавал пълната Програма по биологическо оръжие, ще дръзна да ги споделя.
На първо място, между нас, военните специалисти, се прокрадва мисълта, че този видоизменен, мутирал коронавирус, наречен COVID-19, има други цели – да засегне колкото се може повече хора. Още повече, че се знае предварително, че срещу него няма открита ваксина.
Така че това е първият вариант, който обмислям. В продължение на казаното - свързвам го с Конвенцията за забрана на разработването и натрупването на запаси от биологични оръжия и тяхното унищожаване. Тази Конвенция беше подписана от Москва, Лондон и Вашингтон на 10 април 1972 г. и влезе на 26 март 1973 г., като депозитари са правителствата на САЩ, Великобритания и СССР. Само изброяването на тези три велики държави подсказва, че те са имали биологически програми и на този етап са мислили всичко, което е правено като биологично оръжие, да бъде замразено и унищожено. Но това не се е случило във времето.
И тук вече втората ми хипотеза – част от базата на Организацията за забрана на химическото оръжие е била предназначена за инспекторската част на изпълнение на споменатата конвенция. Да, ама не. Пак великите сили – не искам да ескалирам, като ги посочвам, но тя е една и благодарение на нея няма реална инспекционна дейност по целия свят. Аз дори предложих към ООН да създадат ратифицирана инспекционна група по забрана на биологическите изследвания за военни цели. Всяка една държава, която има биологическа програма, трябва да декларира координати, площ, какви дейности изпълнява и т. н. и когато отидат инспекторите, да могат да видят какво е произведено като ваксини за мирни цели, колко са забърканите щамове и т. н. Тук сигурно някой ще ме обвини, че загатвам за по някакъв начин изпуснат вирус, който да убива неконтролируемо.


-Това ли загатвате наистина?

-Като военен специалист правя леко допускане. Но не се наемам да кажа кой е гадът, както каза министър-председателят. Но лошото е, че този хипотетичен гад направи със своите камъни по своята глава. Така че ако някой го е направил, това отива вече и на неговата територия. Другото загадъчно е, че ако го е направил, неговите загуби би трябвало да бъдат най-малко, това е презумпцията. Затова бяха създадени и оръжията за масово поразяване. Това беше направено в името на това едните като победят, другите да живеят щастливо. Една върховна глупост върху човечеството.


-И Вас да попитам, като споменахте министър-председателя – адекватна ли е властта в мерките?

-Считам, че още преди да има поразени хора, се бяха разтичали. Това, което се прави, особено през последните дни и особено решението за Банско – впрочем смятам, че Банско трябва да е в състояние на една обсервация. Т. е. от там птиче не трябва да излиза. Защото пътищата се охраняват от полицейските органи, но черните пътища също трябва да бъдат блокирани. Другите мерки и ежедневното отчитане на резултатите от проведените проби, за мен като военен специалист, са напълно достатъчни. Но и ние трябва да осъзнаваме, че се намираме в състояние на санитарна, биологична война, и трябва да спазваме мерките.
Що се отнася до недостатъчните средства – апаратуровъоръжеността за борбата против коронавируса е въпрос, който трябва да отчитаме и в бъдещето.
Ще ви дам пример. Имахме много добър завод за производство на индивидуални средства за противохимическа защита. Правеха се модерни противогази. Работил съм върху технологията на един от тези противогази. Изнасяхме го за 250 долара. Разбира се, той беше за комплексно защитаване от въздействието на химически агенти, на радиоактивно заразяване… Но противодимният филтър на този противогаз беше разчетен да защитава от компонентите на биологическите агенти. Произвеждаха се и респиратори – които защитават устната и носната кухини. Но те с голяма вероятност правеха така, че ако някой кихне на 1 метър от теб, филтърът му да задържа и защитава.
Така че ако приемем, че сегашното е биологически тероризъм – уточнявам, че не го твърдя, трябваше да бъдем подготвени.
Нещо повече – тук въпросът е към хората, които се занимават с националната сигурност. Имахме много добри химически войски, които бяха готови да действат и във военно, и в мирно време при аварии. Имахме стройна организация „Гражданска защита”. Лично пледирам тя да се извади от системата на Противопожарната безопасност. Защото противопожарната безопасност е едно, а гражданската защита съвсем друго. Гражданската защита е свързана с превантивните мерки против ядрен тероризъм, химически тероризъм и биологически тероризъм. Акцентирам върху това, макар да знам, че ще раздразня много хора. Но ако този блок на „Гражданска защита” сега съществуваше, много по-рано нещата щяха да свършат. Това не е критика към тези доблестни мъже, които ръководят Противопожарната безопасност. Те са професионалисти, но те са едно, а другото е друго.
-Бихте ли се ангажирал с прогноза колко време ще сме в пандемия, кога ще се върнем към нормалния си живот дотолкова, доколкото може да бъде нормален по начина, по който беше досега, разбира се?

-Прогнозата ми е, че учените – военни и цивилни, на всички тези велики сили – САЩ, Руската федерация, Китай, Великобритания, Франция, Индия, че дори Пакистан и Иран, сега са се обединили. Гледах, че върху една жена в САЩ е приложена първа порция пробна ваксина. С много голяма вероятност тези страни, с оглед да спасят населението и икономиките си, разработват ежеминутно такава ваксина.
Друг е въпросът, че ако разгледаме по-сериозните книги за вирусите, ще видим, че по-голяма част от тях са много трудно лечими със специализирани ваксини. Ако говорим за другата част от биологическите програми, където се разработват бактериални средства – там има начин. Има полиантибиотици, специфични антибиотици, докато вирусите не се лекуват с антибиотици. Вирусът е клетъчен паразит и влизайки в клетката, видоизменя функционирането й в организма.
Така че усилията са насочени върху изучаването на ваксините върху другите възможни за бойно използване вируси, които съществуват в някои учебници и се знаят от хората, които стоят близо до този въпрос.
Рано или късно, убеден съм, ще се появи такава ваксина. Дори да работи при 50% от случаите, ще се премине през онзи момент през върха и ще започне да се слиза по склона. Загадката е, че в района в Китай с най-много заразени случаите ежедневно започват да спадат. Което говори, че там преодоляват пика на заразата.
Преди около 20 г. хора, които и тогава ходеха по телевизиите и които се появиха отново, говореха, че в Китай нямало какво да ядат и други такива. Без да са ходили там. Аз съм посещавал Китай с няколко специални мисии под егидата на Организацията за забрана на химическото оръжие. И тук искам да вмъкна към онези, които дежурно плюят всичко, което не пасва на мисленето им – обиколил съм 15 пъти земното кълбо по екватора. Та същите тези хора сега говорят колко дисциплиниран е Китай… Ами то ако не е Китай, САЩ, ЕС и т. н. са в пълна зависимост от много стоки. Малцина знаят, че много лекарства отиват от Китай в Холандия и там се сертифицират и повишават цената си 5, 10 и 20 пъти. Казвам това, за да подчертая, че тези хора са дисциплинирани и независимо, че продължават да ги обвиняват по идеологически причини – ето как дисциплината създаде икономика и как сега се борят с този невидим враг.

Автор: Биляна МИЛЧЕВА,
Интервюто е от сайта https://regnews.net

* Заглавието е на редакцията на zakazanlak.bg