ЮНЕСКО подкрепи представянето на българските жени учени

Документална изложба "Жените в историята на Българската академия на науките" бе открита в Казанлък. Изложбата е подготвена от Научния архив на БАН и е част от проекта, подкрепен от световната организация ЮНЕСКО, по който бе издаден енциклопедичният справочник „Жените в историята на Българската академия на науките”. Документалната експозиция представя част от жените учени, които присъстват в уникалния справочник. Огромно предимство на Казанлък е, че е един от първите градове в България, в които се експонира изложбата. Тя е разположена в Музея на розата в града и може да бъде разгледана безплатно до 14 юни 2019 година.

Справочникът „Жените в историята на академичната наука в България. Хабилитираните жени в БАН“ събира автентични документи и информация за 952 жени учени от Българската академия на науките. Близо 70 от тях са представени в документалната изложба, която показва важни и малко известни документи от служебните архиви и личните архивни фондове, както и богат фотоматериал за жените учени. Експозицията, разположена върху 19 пана, прави ретроспекция на темата за жените и мястото, което те заемат в създаването, развитието и утвърждаването на Българската академия на науките и нейните академични звена.

Сред подбраните документи за създаването на Българското книжовно дружество през 1869 година в Браила присъства името на Варвара Хадживелева, която е отстъпила дома си за провеждане на учредителното събрание за създаване на бъдещата Академия на науките. Вера Иванова – Мавродинова, Екатерина Бобчева, Иванка Трифонова, Нона Консулова, Рада Киркович, Дона Каранджулова – това са жени учителки и общественички, дарили средства за закупуване на книги, за учредяване на награди и други дейности в първите години от сформирането и утвърждаването на Българската академия на науките.

В изложбата присъстват изявени жени учени, доказани специалисти в областите химия, физика, биология, генетика, космическите науки, литература и изкуство, с техния огромен принос в изследователската работа и науката. Тук има информация за Румяна Георгиева, първата жена член-кореспондент на България, което се случва през 1952 година. Тя е номинирана за академик през 1961 година. През 80-те години на 20 век БАН избира и първите жени за свои чуждестранни член-кореспонденти със заслуги за развитието на българската наука.

„Към ЮНЕСКО работи единствената програма за жените в науката и тя обърна специално внимание на българските жени учени”, каза по време на откриването на изложбата инж. Владимир Чучумишев, координатор на Регионалния академичен център в Казанлък, ръководител на отдел „Техническо развитие” в „Арсенал” АД, общински съветник от „Експерти за Казанлък” и заместник-председател на Общинския съвет. РАЦ-Казанлък е организатор на изложбата. Той подчерта, че тя е посветена на 150-ата годишнина на Българската академия на науките.

Интересът към жените учени в България е определен от факта, че нашата страна е на първите места места по брой на жените учени в различните институти в Европа. Те имат значителен принос в много области на науката и културата - медицина, генетика, химия, физика, биология, музика, литература.

Актуалните данни на ЮНЕСКО сочат, че 28% от изследователите в света са жени и само 3% от научните нобелови награди са били присъждани на жени. Ето защо програмата на ЮНЕСКО за жените в науката следва девиза: „Светът се нуждае от наука, а науката се нуждае от жени”. Справочникът и документалната изложба са своеобразен жест към тези представителки на нежния пол, посветили се на научните изследвания, които са в основата на развитието на човечеството.

На откриването на изложбата присъстваха граждани, но още по-впечатляващо бе присъствието на целия 8 ”г” клас на ПГ „Иван Хаджиенов”. Жени - военнослужещи от поделението в Казанлък на 61 Стрямска механизирана бригада също бяха сред първите гости на събитието.