Десетки чистиха парк "Тюлбето"

Няколко десетки чувала с най- различни отпадъци бяха събрани от казанлъчани в доброволната акция за почистване на парк „Тюлбето“. Повод за нея стана публикация от преди седмица в сайта zakazanlak.bg, в която бяха показани и скандални снимки на отпадъци.


На идеята казанлъчани да почистят сами парка си, се отзоваха десетки граждани. Доброволно логичтичната организация на кампанията и желание за масово участие в еня заявиха младежи, членове на МГЕРБ в Казанлък. Те осигуриха чували и ръкавици, както и възможност за извозване на отпадъците.В помощ на доброволните чистачи на „Тюлбето“ се отзоваха десетки граждани, млади семейства с деца, които също се включиха в почистването на парка.
Старателна уборка бе направена на масово посещаваните места от гражданите, като сред събраните отпадъци, имаше колоритни находки- гуми за мотоциклети, туби от различни масла, дрехи, пластмасови отпадъци и други.


Няколко часова кампания за почистване няма как да реши генерално проблема със замърсяването на парка, при положение, че ежедневно се замърсява и гражданите продължават да изхвърлят отпадъците си не там, където е нужно.
Почистваите днес се надяват следващиягт път примерът им да еоще по-заразителен, а гражданите, решили отново да изхвърлят из парка, да прояват поне минимум уважение и респект към усилията на тези, които чистят. В името на природата и нейното опазване.
Инициаторите на кампанията благодарят на всички, които се отзоваха на апела им!