9 хиляди защитни памучни маски, както и индивидуални гелове за дезинфекция ще получат всички работещи в „Арсенал“ от началото на новата седмица.
Маските ще са задължителни за носене на територията на дружеството.

Отделно от това вече е в ход дезинфекцията на самите цехови помещения, складове и работни офиси на територията на дружеството, съобщават от Оперативния щаб в дружеството, сформиран за предприемане на действия и мерки за превенция на разпространението на територията на фирмата на заразата от коронавирус.


Дезинфекцията на помещенията и цеховете ще е два пъти на смяна, като отделно от това на специални места в работните помещения и в санитарните такива, ще има допълнителна възможност за дезинфекция, по преценка и желание на работещите.
Защитните памучни маски и геловете за дезинфекция, както и самите дезинфектанти са арсеналско производство, дело на работещите в цехове 131 и 160 на завод 3.


Вече втора седмица 13 шивачки от арсеналската шивалня работят на високи обороти, като шият памучните маски. Платът, от който те се изработват е казанлъшки, на фирма „Севт Трети“ .
През новата седмица шивачките от смяната на началника Пламен Петков трябва да изработят приоритетно от другите си задачи още 10 хиляди памучни маски, които също ще са за нуждите на арсеналци.


В понеделник, 30-ти март, когато е първият работен ден за арсеналци след двуседмичната отпуска – карантина, всеки един работещ в двете дружества- „Арсенал“ АД и „Арсенал 2000“ АД ще получи своята персонална защитна маска, запечатана в плик и дезинфектиращ гел.


Геловете, 10 хиляди броя, изработени в „Арсенал“ са произведени по специална технология и рецепта на началник – химическа лаборатория в завод 3 инж. Станка Костова и са изработени и опаковани под ръководството на Христо Кръстев, началник-цех 160 на Завод 3.

Идеята за гела е на директора на завод 3- инж. Георги Добрев, в екип са Алексей Богданов и Наталия Георгиева.


Още от входните портали на дружеството от поставени информационни табели и постери, арсеналци ще получат специални инструкции и указания за нужното поведение и мерки, които следва да спазват по работните си места и помещения, както и за нужната дистанция в общуването с колеги, с цел превенция и предпазване от заразата.
Информационни брошури ще бъдат поставени на входовете по цехове и заводи и в самите производствени помещения.


Три термовизионни камери на порталите в Казанлък и една на портала в завода в Мъглиж ще измерват при влизане в дружеството температурата на всички работещи.
При наличие на по- висока от нормалната, работникът няма да се допуска на територията на завода, а ще изчака консултация и свързване с личен лекар или друг консултиращ орган в специално изградени стаи- изолатори.
За целта и в помощ на медицинските лица от Звеното за неотложна помощ в „Арсенал“ от понеделник ще са и 4 медицински сестри от щата на Община Казанлък.
На входно-изходните портали на дружеството са маркирани с цветни ленти и съответните линии за социална дистанция, която работещите следва да спазват при преминаване през тях.

Подобни мерки са предприети и на транспортния портал на дружеството.

При специален режим ще работи и вътрешният транспорт в "Арсенал". За целта ще има осигурен контрол по началните спирки.

До второ нареждане остават затворени столовете за хранене на територията на целия "Арсенал".


Предприетите превантивни и защитни мерки на територията на „Арсенал“ и спрямо самите работещи са без аналог до момента.

Всички те са разписани в специалните инструкции и предписания, направени за действие в ситуации като настоящата и имат за цел опазване на здравето на работещите и предпазване от разпространение на коронавируса на територията на „Арсенал“.


Умоляват се всички работещи в „Арсенал“ да спазват стриктно указанията и предприетите задължителни превантивни мерки и да са търпели и отнасят с уважение към тях и временно по- бавното преминаване през порталите.