На 12 май от 18.30 ч. в салона на НЧ „Искра-1860“ ще се състои тържествен концерт по случай 120-годишнина на Туристическо дружество "Орлово гнездо". През целия месец май ще има поредица от събития, посветени на юбилея на дружеството. Ще бъде представена фотоизложба с историята на дружеството в Културно-информационния център на ул. „Искра” 4, а на 4 юни, в кулминационните дни на Празника на розата ще се проведе градски маратон „Розова долина“. Предстои ремонт на заслон „Саръяр” и други мероприятия, средствата за които се набират със специално организирана Дарителска кампания.

На 12 май 1902 г. е поставено началото на организирано туристическо движение в Казанлък, когато се учредява Туристически клон “Бузлуджа” към Българското туристическо дружество - София, с 23 членове. Първият му председател е д-р Г. Георгиев. През 1912 г. туристическата организация в Казанлък става самостоятелно дружество, което по предложение на Стефан Енински приема името на легендарните скали “Орлово гнездо” под връх Шипка, свързани с героизма на българските опълченци през Освободителната война.

Архивна снимка: Освещаване на хижа "Бузлуджа" - 2 август 1936 г.

През 1929 г., след преместването на Държавната военна фабрика в Казанлък, се създава и първата туристическа секция при дружеството, която в следващите десетилетия неизменно играе водеща роля в цялостния туристически живот на града. За председател на секцията е избран Михаил Събев, който организира походи в близост до Казанлък. Секцията оказва огромна помощ в строителството на малка хижа “Бузлуджа”, решение за което се взема на 26 май 1931 г. Основава и фонд за набиране на средства за строежа на хижата. Построена с дарения и безвъзмезден труд от почти цялото казанлъшко гражданство, хижата е открита и осветена при голяма тържественост на 2 август 1936 г. – денят, в който се отбелязва паметта на загиналите там Хаджидимитрови четници.

През периода 1931-1934 година казанлъшките туристи извършват цялостно залесяване на “Тюлбето”.

След Втората световна война в Завод 10 туристите се обединяват под ръководството на спортен клуб “Торпедо” като Секция по туризъм. В ръководството се включват Христо Турлаков, Иван Кичюков – технически директор, Георги Гавазов, Костадин Келчев.

През 1958 г. се възстановява дейността на секцията по туризъм като структура към ТД ”Орлово гнездо”. Провеждат се походи до Рила, Пирин и Родопите, в планината се отчита и дейността на секцията. През този период тя се ръководи от Иван Кунчев, Христо Турлаков, Георги Цанев, Иван Ганчев.

През 1972 г. за председател на Съвета по туризъм е избран Костадин Старчев. Ръководството на Съвета изгражда секции по заводи. През 1974 година в Завод 10 се отпуска щатна бройка за секретар и се назначава Кръстьо Петков. Освен 10-те секции по туризъм към заводите, се изграждат и секции по ориентиране, коло-туризъм и ски-туризъм. Провеждат се походи, както в страната, така и в чужбина. Организира се коло-поход през 1974 година до Синая, Румъния, поход за изкачване на вр. Молдовяно в Карпатите, посещават се Татрите в Чехословакия. Комбинатският съвет по туризъм работи съвместно със Спортен клуб “Торпедо”.

През 1976 г. ръководството на Съвета по туризъм излиза с призива всеки завод да си изгради собствена материална база, като се използват стари горски постройки. Така се изграждат туристически бази на “Лагера”, Селци, Скобелево, местността “Равна”, хижа “Поглед”. В комбината се организират всяка година и по 6 групи за екскурзионно летуване. Обогатява се и материалната база от екипировка и съоръжения за спорт и туризъм. Закупуват се ски комплекти, палатки, раници, екипи.

През месец май 1977 г., в чест на 75 години от основаването на ТД „Орлово гнездо” - Казанлък, за активна и дългогодишна народополезна дейност дружеството е наградено с орден ”Кирил и Методий” – ІІ степен.

През 1985 г. към Съвета по туризъм се изгражда група за туристически песни “Работническо ехо”.

На 10 юни 1988 година в “Арсенал” се учредява туристическо дружество, което носи името “Бузлуджа”. През 6-годишния си период дружеството в “Арсенал” развива и организира множество походи и излети на членовете си, които са над 2000 души. Доизгражда се хижа “Триглав” в Тъжанския балкан. Организират се походи за изкачване на връх “Елбрус” в Кавказ. Дружеството посреща и води туристи от Украйна по нашите планини, участва в национални походи, прегледи и състезания.

През 1993 г., поради обществено-политическите, икономически и социални промени в България и по решение на тогавашното ръководство на предприятието, туристическото дружество се закрива. Свиква се общо събрание, на което се решава то да се преструктурира в Клуб по туризъм към ТД ”Орлово гнездо”. За председател е избран Христо Карагяуров. Към 2002 г. всички промени, които стават в страната, се отразяват и на туристическото движение. Членовете от този клуб са в основата на учредяването на Клуба по пешеходен туризъм през 2009 г.

И днес основните ценности, които обединяват членовете на дружеството, са: любовта към родината и опазването на нейната природа, планинарството, развитието на социалния туризъм, стремежът към природосъобразен и здравословен начин на живот, повишаване на физическата активност на населението, изграждане на хижи и заслони, поддържане и маркиране на туристически пътеки и маршрути и др. За последните двадесет години се осъществиха основни реконструкции на двете хижи на Бузлуджа. Организираха се и се осъществиха много международни походи и изкачвания.

Утвърдени и до днес остават многолъчевите походи по повод националния празник Трети март, походите за деня на туризма, туристическите прегледи с децата от детските заведения по случай Деня на детето и много други.

От 1999 година ТД „Орлово гнездо“ организира в Казанлък и фестивала за туристическа и патриотична песен “Прекрасна си, мила Родино!“.

Към настоящия момент в ТД „Орлово гнездо“ съществуват и развиват дейност 7 клуба по интереси: клуб по пешеходен туризъм, клуб на жените туристки „Орлица“, вокална група за туристически песни „Ехо“, клуб по ориентиране, клуб „Бузово кале“, клуб на ветераните-туристи и пещерен клуб.

На всички казанлъчани ТД „Орлово гнездо” пожелава крепко здраве, дълголетие и прекрасни мигове сред природата на България!

На снимката: В чест на юбилейната си годишнина на 9 април туристите от дружеството засадиха 120 дръвчета в ж.к. „Изток“ в Казанлък.