Преустановяват се дейностите в туризма

Със своя заповед от днес, 17 март 2020 година, министърът на туризма Николина Ангелкова, разпореди временно да се преустановят всички туристически посещения в рамките на вътрешния туризъм, всички организирани входящи туристически пътувания и свързани туристически услуги, както и всички организирани изходящи туристически пътувания и свързаните с с тях услуги по смисъла на Закона за туризма. Преустановяват се и организираните туристически посещения, а тези, които са започнали, се прекратяват по възможно най-бързия начин. Временните ограничения са в сила до 13 април 2020 година. Заповедта е във връзка с пандемията от коронавирус и въведеното в България извънредно положение.

По думите на министър Ангелкова от нейния извънреден брифинг днес, тя не може да се ангажира към момента дали ще има летен туристически сезон у нас.