Образователна патриотична компютърна игра, свързана с българската история, разработва екип от млади учени от БАН, работещи във Велико Търново.
Авторите на компютърната играта-пъзел, която има за цел да е вид учебно помагало по българска история, и конкретно с периода на Освободителната Руско-турска война, са трима млади докторанти от Института по математика и информатика и техен колега- историк, съобщи за zakazanlak.bg Николай Ноев, доктор по информатика и един от авторите на проекта.

сн: Николай Ноев- личен архив


Компютърната игра – пъзел има за цел да провокира интерес у подрастващите към историческите събиитя както от този период, както и да възпитава в отношение към родината. Играта е на принципа на избор на мисия. Участникът или играчът, сам решава каква мисия или роля да си избере, в която „да влезе“, за да подреди пъзелът. Играта ще е с опции дори да се избира като вид познание и съответно сезонон облекло за избраната мисия или роля: летни опълченски униформи, униформи на руските войски, на генералитета, турски униформи, облекло на земската армия и други, като се следва и хода на съответните бойни действия.

Каквато и роля или мисия да бъде избрана от ползващия електронното помагало- пъзел, то няма да може да се променя ходът на историческитя събътия и крайният резултат от войнаат, познат ни от реалната историческа действителност.
Върху амбициозния исторически проект младите ичени работят повече от година.
Компютърният пъзел – помагало, свързано с Руско-турската освободителна война, се разработва като научен проект, финансиран от Фонда за научни изследвания към БАН. До края на годината трябва да е завършена основната работа по пъзела- игра, като идеята е скоро след това да се приложи и експериментално в някои училища.
Авторите на проекта са убедени, че много скоро това ще е един съвсем достъпен и нормален начин за обучение в българското училище. Така освен игровия елемент, ще се провокиар ижеланието на учениицте да търсят и нова информация и да усовяват с лекота знания, които иначе им се струват трудни или тягостни.
Самият Николай Ноев, освен по проекта за пъзел- игра по история, работи и в екипа учени от Института по математика и информатика към БАН и в екипа на преподавателите във ВТУ, работещи по проект за описване на камбаните на България.

37 годишният научен работник е създател на онтология на камбаните- вид методология за създаване на цяла наука за изучаване на камбаните- камбанология.